PL EN


Journal
2017 | 20 |
Article title

AUTOIMAGE W PISANIU DOMINIKA TATARKI

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Based on previous analyses, this study uses the theoretical discourse of comparative imagology to show the productive aspects of this discipline on the material which can document the relationship between politics and literature. The particular works that were chosen for analysis constitute crucial events in the development of Slovac literature and allow to make references to Central European literature of the 1940s. The paper also focuses on other symptoms: two phases of dissent, internal emigration, internal freedom, some types of self-images and their fulfilment or impact in the structure of literary work. This study informs about the specific type of Slovak literature and aims at providing a de-ideologized picture of Slovak literature as a literature of the rural type.
PL
Artykuł, oparty na dotychczasowych analizach, wykorzystuje teoretyczny dyskurs komparatystycznej imagologii, by pokazać jej produktywne aspekty na materiale będącym przykładem stosunku polityki i literatury. Wybrano przede wszystkim utwory, które były istotnymi wydarzeniami w rozwoju literatury słowackiej i pozwalają na jej odniesienie do kontekstu literatury Europy Środkowej od lat czterdziestych XX wieku. W artykule zwrócono uwagę również na inne symptomy: dwa etapy podziemia literackiego, emigrację wewnętrzną, niezależność wewnętrzną, kilka typów auto-obrazów i ich występowania lub oddziaływania w strukturze dziela literackiego. Artykuł dotyczy jednego z typów słowackiej twórczości literackiej i dąży do odideologizowania obrazu słowackiej literatury jako literatury typu wiejskiego.
Journal
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2017_20_11652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.