PL EN


Journal
2017 | 20 |
Article title

NIE PRZYCHODZĄ UCHODŹCY. AKTUALNE POTRZEBY EDUKACJI POLONISTYCZNEJ (W STRONĘ EDUKACJI NA RZECZ POKOJU)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article emphasizes the need to confront the youth with the theme of “the others” (in an ethnic, national and religious sense). It is associated with a relatively new social and political situation: the intensifying migratory movement. Polish schools should see for themselves the important issue in the context of the escalating humanitarian crisis and global nomadism. During the phase of collecting materials for the paper categorized interviews with teachers, librarians and students of ten schools in Poznań were conducted. The author of article analyzes and interprets the content of textbooks used in teaching the Polish language and literature and proposed projects of topics associated with the theme of refugees. The conclusion of the article is that the most important task for the Polish education, at all levels, appears to be the introduction of education for peace.
PL
Autorka artykułu akcentuje potrzebę konfrontowania młodzieży z tematem Innych (etnicznych, narodowościowych, religijnych), co wiąże się ze stosunkowo nową sytuacją społeczną i polityczną, z nasilającymi się ruchami migracyjnymi. Polska szkoła powinna zobaczyć dla siebie istotne zadanie w kontekście światowego nomadyzmu i eskalującego kryzysu humanitarnego. Podczas etapu zbierania materiałów przeprowadzono wywiady skategoryzowane z nauczycielami, bibliotekarzami i uczniami dziesięciu poznańskich szkół. W artykule dokonano analizy i interpretacji zawartości podręczników do nauczania języka polskiego oraz zaproponowano realizację tematów powiązanych z wątkiem uchodźczym. Płynie z niego wniosek, że najważniejszym zadaniem, stojącym przed polską edukacją na wszystkich szczeblach, wydaje się wprowadzenie, nieobecnej dotąd w programie, edukacji na rzecz pokoju.
Journal
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2017_20_12759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.