PL EN


Journal
2017 | 21 |
Article title

OCZYWISTOŚĆ WYKLUCZENIA? OBRAZY ROMÓW W CZESKIEJ LITERATURZE NAJNOWSZEJ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Martin Šmaus, Zdeněk Šmíd and Zdeněk Zapletal are contemporary Czech writers whose literary works comment the situation of the social, national and ethnic minorities in nowadays Czech society. The discrimination of Roma becomes the topic of presentation in the novels of these writers. On the other hand, it functions as a starting point for the discussion about the sense of the collective exclusion in general. All authors try to express someone else’s point of view which means that they make use of the narrative signs of empathy.
PL
Martin Šmaus, Zdeněk Šmíd i Zdeněk Zapletal należą do grona tych czeskch pisarzy, którzy w swych dziełach literackich komentują i diagnozują sytuację mniejszości społecznych, narodowych i etnicznych w czeskiej współczesnej rzeczywistości. Dyskryminacja Romów staje się w powieściach tych autorów przedmiotem reprezentacji oraz, z innej strony patrząc, stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów zbiorowego wykluczenia. Wszyscy wymienieni prozaicy próbują wyrażać cudzy punkt widzenia, co oznacza, że w swych tekstach wykorzystują narracyjne sygnały empatycznego zaangażowania.
Journal
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2017_21_13977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.