PL EN


Journal
2018 | 22 |
Article title

OPOWIEŚCIOWY WZÓR PRZEZNACZENIA BOHATERÓW

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wynikiem analizy baśniowych typów 461 i 930 („protegowany losu“) jest określenie ich tematyczno-motywicznych przejawów w kontekście europejskich i azjatyckich tradycji literackich, które mają międzykulturową „ważność”. Niezmiennym semantemem wszystkich wymienionych mitycznych, baśniowych czy legendowych opowieści jest nieudana próba zabicia przez wysoko postawionego, posiadającego władzę mężczyznę tego, kto według przepowiedni czy wróżby ma stać się jego następcą. Integralną częścią tego odwiecznego, starego motywu są – w wielu przypadkach – także znane motywy biblijne, jak na przykład prześladowanie niemowlęcia, znaki z nieba czy spełnienie przepowiedni.
EN
The result of the analysis of folk types 461 and 930 (‘protected by fate’) is identification of their thematic-motivic intersections in the comparative framework of European and Asian literary tradition. At the same time, these intersections are valid inter-culturally. The research shows that an invariant semanteme of all studied myths, folk tales and legends is an unsuccessful attempt of a man of high social standing and power to kill his successor chosen by fate. The discussed ancient story motif also contains the famous Biblical motifs, such as the persecution of a child, heavenly omens and the fulfilment of prophecies.
Journal
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2018_22_18216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.