PL EN


Journal
2018 | 22 |
Article title

«ПОЛЬСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» В КОЛОНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ И РАННЕСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
RU
W artykule na podstawie dokumentacji biurowej i źródeł pochodzenia osobistego autor ujawnia „polski element” w kolonizacyjnych instytucjach późnej imperialnej i wczesnej sowieckiej Rosji. Biorąc pod uwagę cechy jakościowe szerszej grupy – ekspertów kolonizacyjnych, autorka podejmuje próbę ujawnienia różnych dodatkowych czynników kształtowania się hierarchii tożsamości w grupie, oprócz polityki państwa i właściwych preferencji narodowych. Typologizacja w połączeniu z analizą biografii zawodowych urzędników polskiego pochodzenia pozwala zrekonstruować indywidualne cechy społeczno-kulturowe grupy, w tym uczucia społeczno-polityczne, charakter edukacji, choroby zawodowe itp.
EN
In the article, on the basis of records and sources of personal origin, a “Polish element” is revealed in the colonial institutions of late imperial and early Soviet Russia. Taking into account the qualitative characteristics of a wider group – colonization experts, the author attempts to identify various additional factors, in addition to state policy and national preferences proper, the formation of hierarchies of identities in the group. Typologization in combination with the analysis of career biographies of officials of Polish origin allows us to reconstruct individual socio-cultural characteristics of the group, including socio-political sentiments, the level and nature of education, occupational diseases.
Journal
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2018_22_18268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.