PL EN


2018 | 23 | 2 |
Article title

CZY PISARZ JEST DARMOZJADEM, CZYLI O SPOŁECZNYCH POŻYTKACH „NICNIEROBIENIA”. PROZA SRĐANA VALJAREVICIA

Content
Title variants
EN
IS THE WRITER A LOAFER OR ON THE SOCIAL BENEFITS OF DOING NOTHING. THE PROSE OF SRĐAN VALJAREVIĆ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kategoria autentyczności, którą, posiłkując się dziełami literackimi, naukowo omówił Lionel Trilling w swojej książce Szczerość i autentyczność z 1972 roku, posłuży jako punkt wyjścia do rozważań nad autobiograficzną prozą Srđana Valjarevicia. Odwołując się do wartości, na których budował swoją filozofię sentymentalizm, serbski pisarz (ur. 1967) podejmuje próbę odnalezienia nowego lirycznego języka dla opisu otaczającego świata. Z tego powodu jego dokonania określić można mianem „nowej wrażliwości”. Ta nowa formuła altruizmu, pozwalająca twórcy na „bycie sobą”, jest alternatywną wobec form ostentacyjnego społecznikowskiego zaangażowania. „Subtelniejszy język” opartej na indywidualizmie podmiotowości słabej jest w stanie – zdaniem Valjarevicia – stawić opór problemom i kryzysom współczesnego świata.
EN
The category of authenticity, which was scientifically discussed by Lionel Trilling in his book Sincerity and authenticity from 1972, is the starting point for considering Srđan Valjarević’s prose. Referring to the values on which he built his philosophy of sentimentality, the Serbian writer (born in 1967) attempts to find a new lyrical language for describing the surrounding world. For this reason, his achievements can be described as a “new sensibility”. This new form of altruism, a form that allows the artist “to be themselves” is an alternative to the forms of ostentatious social involvement. Based on the individuality the “subtler language” of the weak subjectivity is – according to Valjarević – able to resist the problems and crises of the modern world.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bielik-Robson, Agata. „My, romantycy. Źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora”. Taylor, Charles. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. Marcin Gruszczyński et al., oprac. T. Gadacz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. S. VII-LIV.
 • Epštejn, Mihail Naumovič. Postmodern v russkoj literature. Moskva: Vysšaâ škola, 2005.
 • Gogh, Vincent van. Listy do brata. Przeł. Joanna Guze, Maciej Chełkowski. Warszawa: Czytelnik, 1998.
 • Ilić, Saša. „Rani radovi. Reč priređivača”. Pseći vek. Red. S. Ilić. Beograd: Beopolis, 2000. S. 178-184.
 • Joyce, James. Stephen Hero. Part of the first draft of ‘A Portrait the Artist as a Young Man’. Oprac. T. Spencer. London: Jonathan Cape, 1975.
 • Pavković, Vasa. „Pogovor”. Tajno društvo: antologija mladih srpskih pripovedača. Red. V. Pavković. Vršac: Književna opština Vršac, 1997. S. 146-151.
 • Pawelec, Andrzej. „Odpominanie języka: Charles Taylor o językowej naturze języka”. Konteksty Kultury 3 (2017). S. 360-365.
 • Pseći vek. Red. S. Ilić. Beograd: Beopolis, 2000.
 • Shelley, Percy Bysshe. The Revolt of Islam. A Poem in Twelve Cantos. Web. 20.09.2018. <https://ebooks.adelaide.edu.au/s/shelley/percy_bysshe/revolt_of_islam/index.html>
 • Bańko Mirosław et al., red. Słownik języka polskiego. Web. 30.09.2018. <https://sjp.pwn.pl/szukaj/dojrza%C5%82y.html>
 • Sontag, Susan. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Przeł. Jarosław Anders. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2016.
 • Syska, Katarzyna. „Sentymentalność dziś: idylliczna, elegijna, komiczna”. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 5 (2010). S. 123-132.
 • Pavković Vasa, red. Tajno društvo: antologija mladih srpskih pripovedača. Vršac: Književna opština Vršac, 1997.
 • Taylor, Charles. Etyka autentyczności. Przeł. Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
 • Trilling, Lionel. Sincerity and authenticity. New York – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
 • Valjarević, Srđan. List na korici hleba. Beograd: LOM, 1990.
 • Valjarević, Srđan. Ljudi za stolom. Beograd: B92, 1994.
 • Valjarević, Srđan. Dnevnik druge zime. Beograd: Samizdat B92, 2006a.
 • Valjarević, Srđan. Komo. Beograd: Samizdat B92, 2006b.
 • Valjarević, Srđan. Zimski dnevnik. Beograd: Samizdat B92, 2006c.
 • Valjarević, Srđan. „Uživati u pisaniu”. Vreme 837 (18.01.2007). Web. 12.09.2018. <https://www.vreme.com//cms/view.php?id=484904>
 • Wieczorkiewicz, Anna. „Powrót wypędzonych kupców (obyczaj i tabu w erze wielości stylów życia)”. Colloquia Antropologica et Communicativa: Tabu, etykieta, dobre obyczaje 1 (2009). S. 313-325.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2018_23_18698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.