PL EN


Journal
2018 | 23 |
Article title

REKONFIGURACJA. DMITRIJ GŁUCHOWSKI NA GRUNCIE REALIZMU

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę usytuowania ostatniej jak dotąd powieści Dmitrija Głuchowskiego – Tekst – na tle wcześniejszej twórczości pisarza. Autorka artykułu zwraca uwagę na nieustanną ewolucję twórczą rosyjskiego artysty, a także na szeroki wachlarz jego umiejętności warsztatowych. Tekst to powieść psychologiczna, stanowiąca udany mariaż klasycznych wątków, motywów czy problemów z tym, co aktualne, mocno związane z postępem techniki i zmianami w sposobie postrzegania rzeczywistości. Autor Tekstu jawi się jako baczny obserwator otaczającego świata, który w swej pierwszej realistycznej powieści dokonuje trafnej diagnozy kondycji współczesnego człowieka.
EN
This article is an attempt to look at the latest novel by Dmitry Glukhovsky – Text – against the writer’s previous work. The author of the article draws attention to the continuous creative evolution of the Russian artist, as well as the wide range of his writing skills. The Text is a psychological novel that constitutes a successful marriage of classic themes, motifs or problems with what is current and strongly related to the progress of technology and changes in the perception of the reality. The author of the Text appears as a watchful observer of the world around him, who in his first realistic novel makes an accurate diagnosis of the condition of modern man.
Journal
Year
Volume
23
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-03
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2018_23_18701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.