PL EN


2015 | 2 | 165-174
Article title

Język muzeum, czyli o nowych sposobach odczytywania wystaw

Authors
Content
Title variants
EN
Language of the museum, about new ways of interpreting exhibitions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi refleksję na temat współczesnego muzeum. Ukazuje przestrzeń wystawienniczą, z jednej strony jako przestrzeń narracji – miejsce dialogu obiektów, kuratorów i widzów, z drugiej jako narrację przestrzeni – legitymizującą dzieła i formującą ich przekaz. Najistotniejszy kontekst stanowią badania sytuujące się w obszarze nowej muzeologii, wskazujące na możliwość wprowadzenia do języka muzeum elementów interdyscyplinarnych, również z zakresu literaturoznawstwa.
EN
Linguistic theory which Mieke Bal presented in her text The Talking Museum, reproduced in the book Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis, is one of the clearest signs of the New Museology. This self- critical field indicates changes in museum studies at the end of the twentieth century.
Year
Issue
2
Pages
165-174
Physical description
Dates
published
2015-12-29
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Bal Mieke, 2005, Dyskurs muzeum, 2005, Nitka M. (przeł.) w: Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Kraków.
  • Czekalski Stanisław, 2006, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań
  • nad związkami międzyobrazowymi, Poznań.
  • Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra,
  • Sławiński Janusz (red.), 1988, Słownik terminów literackich, Wrocław.
  • Hauenschild Andrea, 1988, Claims and Reality of New Museology. Case studies in Canada, the United States and Mexico, New York.
  • Kłakówna Zofia Agnieszka, 1998, Projektowanie sytuacji odbioru tekstów kultury, w: Kwiatkowska-Ratajczak M. i Wysłouch S. (red.), Konteksty polonistycznej edukacji, Poznań.
  • Nycz Ryszard, 2000, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2015_1_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.