PL EN


2015 | 2 | 175-186
Article title

Jakaś niedzisiejsza… Śmierć i starość w obiektywie filmowej kamery

Content
Title variants
EN
Somehow out-of-date… Death and old age through the lens of a video camera
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest odniesieniom filmu fabularnego do praktyki polonistycznej na poziomie gimnazjum. Wychodząc od szczegółowej rekonstrukcji postaw bohaterek, analizując warsztat filmowych środków wyrazu, autorka osadza film Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej (2007) w kontekście aksjologicznym, w kręgu trudnych refleksji związanych ze śmiercią i starością. Analizę dopełnia wskazanie konkretnych rozwiązań metodycznych i wizualizacja problematyki filmu w formie tabel i grafów.
EN
The article is devoted to the use of a feature film with reference to the practice of Polish language teaching at the middle school level. Starting with a detailed reconstruction of the attitudes of the characters, going through the analysis of the film means of expression, the author embeds the movie Pora umierać (Time to Die) by Dorota Kędzierzawska (2007) in the axiological context, in the circle of harsh reflections related to the death and old age. The analysis is complemented by the presentation of some specific methodological solutions and visualization of the issues raised in the film in the form of tables and graphs.
Year
Issue
2
Pages
175-186
Physical description
Dates
published
2015-12-29
Contributors
References
 • Bobiński Witold, 2010, W poszukiwaniu „czegoś więcej”. O szkolnych próbach kształtowania wrażliwości na dobre filmy, w: Janus-Sitarz A. (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej rzeczywistości, Kraków.
 • Bobiński Witold, 2011, Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków.
 • Bois Jean Pierre,1996, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Marczewska K. (przeł.), Warszawa.
 • Hendrykowska Małgorzata, 1992, Scenografia jako element dzieła filmowego, w: Trzynadlowski J. (red.), W kręgu filmu, telewizji i teatru, 1992.
 • Hobot Joanna, 2010, Poetyckie zapisy doświadczenia starości wobec wyzwań świata ponowoczesnego i polonistycznej edukacji, w: Janus-Sitarz A. (red.), Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, Kraków.
 • Kolbuszewski Jacek, 2007, Rozmowa z Mariuszem Urbankiem, „Gazeta Wyborcza” 1.11.2007, adres: http://wroclaw.wyborcza.pl/ wroclaw/1,35769,4632761.html (dostęp: 13.10.2010).
 • Kowalski Piotr, 2007, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa.
 • Krakowiak Piotr, 2010, Czat z krajowym duszpasterzem hospicjów, http://hospicja.pl/serwis_prasowy/article/122.html (dostęp: 13.10.2010).
 • Nowakowski Jacek, 2009, Współczesny film dla młodego widza wobec kulturowych i obyczajowych tabu, w: Leszczyński G. (red.), Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, t. 1, Poznań.
 • Pora umierać 2007, reż. D. Kędzierzawska, Tandem Taren–To, Kid Film, TP S.A..
 • Shakespeare Wiliam, 1964, Sonet 73, Sito J. S. (przeł.), http://www.e-teatr.pl/pl/ programy/2014_02/62626/sonety_teatr_klasyczny_warszawa_1964.pdf
 • (dostęp: 15.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2015_1_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.