Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 93-102

Article title

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela

Authors

Content

Title variants

EN
Prevention of burnout syndrome

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia współczesną koncepcję procesu wypalenia zawodowego oraz czynniki determinujące jego powstawanie. Zawód nauczyciela ze względu na konieczność budowania interakcji społecznych wymaga wielu umiejętności, nazywanych zasobami osobistymi. Ich brak może być predyktorem wypalenia zawodowego. Ważnymi zasobami osobistymi są: wewnętrzne poczucie kontroli, umiejętność twórczego myślenia, budowanie relacji osobistych, dających wsparcie społeczne oraz twardość. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego polega na rozwijaniu tych umiejętności, pozwalających efektywnie radzić sobie w trudnych sytuacjach.
EN
The article presents the modern concept of the process of burnout and the factors determining its formation. The teaching profession, because of the need to build social interaction, requires many skills, called personal resources. Their absence may be a predictor of burnout. Important personal resources are: internal locus of control, creative thinking, building personal relationships, giving social support and hardness. Prevention of burnout syndrome means developing these skills, enabling to cope with difficult situations more effectively.

Year

Issue

2

Pages

93-102

Physical description

Dates

published
2015-12-29

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Dziewiecki Marek, 2000, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce.
 • Gaweł Anna, 2014, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Kraków.
 • Kliś Maria, Kossewska Joanna, 1998, Cechy osobowościowe nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego, „Psychologia Wychowawcza”.
 • Maslach Christina, 1999, Wypalenie się – utrata troski o człowieka, w: Psychologia i życie, Zimbardo P., Ruch F. L. (red.), Warszawa.
 • Maslach Christina, Leiter Michael, 2011, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji, Warszawa.
 • Popek Stanisław, 2000, Kwestionariusz twórczego zachowania KAHN, Lublin.
 • Popek Stanisław, 2001, Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin.
 • Sęk Helena, Cieślak Roman, 2006, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa.
 • Sęk Helena, 2007, Psychologia wobec promocji zdrowia, Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia, Warszawa.
 • Szmidt Krzysztof J., 2009, W kierunku „kreatologii”. Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer), w: Popek S. (red.), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, Lublin.
 • Szmidt Krzysztof J., 2008, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice.
 • Szmigielska Barbara, 1999, Społeczno-uczeniowa teoria osobowości Juliana B. Rottera, w: Gałdowa A. (red.), Klasyczne i współczesne teorie osobowości, Kraków.
 • Świątkiewicz Grażyna, 2002, Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa.
 • Tucholska Stanisława, 2003, Wypalenie zawodowe nauczycieli, Lublin.
 • Wrona-Polańska Helena, 2003, Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela, Kraków.
 • Zajączkowski Krzysztof, 1997, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2015_1_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.