PL EN


2016 | 3 |
Article title

Od Fantazji do Gumballa – estetyka filmu animowanego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to answer, what was the animation in the past and what it is today. According to the author animated film stands out a special references with the physical reality, a creativity and a syncretism. She describes two trends in animated film: the art animation and the popular animation and she analyzes two examples meeting this trends: Walt Disney’s Fantasia and contemporary TV series such as The Amazing World of Gumball.
PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym była animacja niegdyś i czym jest dziś. Na podstawie refleksji filmoznawców i twórców autorka formułuje definicję filmu animowanego, wskazując na ograniczenie referencjalności, fikcjonalność i charakter synkretyczny jako główne wyróżniki filmu animowanego. Przywołuje dwa nurty działalności twórców animacji: film artystyczny i film masowy, popularny oraz omawia dwa przykłady ich krzyżowania się: słynną Disneyowską Fantazję oraz wybrane współczesne seriale dla dzieci.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-05-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2016_1_3_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.