PL EN


2016 | 4 |
Article title

Projekt „Literatura”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents opinions related to university literature teaching and the necessity (justified or not) of adapting teaching methods to the abilities of a modern recipient. It also concentrates on the problem with defining new generation of students, through the prism of digital technology. However, the fundamental issue to consider, is the problem of academic literary education, which often does not raise enthusiasm among students. Many of them are treating the subject as not practical enough. I also refer to my own teaching experience; expressing the point of view that literature defends itself, besides lacking strict rules of modern education and the need to diversify students discussions using innovative, activating methods. Its interpretation is, however, dependent on contemporary context. The article, notes the common change in reading, education and historical memory, presents the necessity of preserving traditional educational paths – focused on dialogue and discussion about the reader’s experience.
PL
Artykuł prezentuje refleksje związane z uniwersytecką dydaktyką literatury oraz koniecznością (uzasadnioną bądź nie) dostosowania metod kształcenia do możliwości współczesnego odbiorcy. Poruszone zostały w nim także kwestie dotyczącego definiowania nowego pokolenia studentów przez pryzmat cyfrowych technologii. Fundamentalne dla rozważań jest jednak zagadnienie akademickiej edukacji literackiej, która nierzadko nie wzbudza entuzjazmu wśród studentów, traktujących przedmiot jako mało praktyczny. W tekście odwołuję się do własnych doświadczeń dydaktycznych, wyrażając przekonanie, że odarta ze sztywnych reguł współczesnego kształcenia oraz uwolniona z konieczności urozmaicania dyskusji nowatorskimi metodami aktywizującymi studenta, literatura broni się sama, podlegając jednak w głównej mierze interpretacji przez pryzmat współczesności. Artykuł, zwracając uwagę na przemiany czytelnictwa, edukacji i historycznej pamięci, prezentuje stanowisko wyrażające potrzebę powrotu do klasycznych ścieżek edukacyjnych – dialogu i dyskusji o doświadczeniu czytelniczym.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2016_1_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.