Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 147-158

Article title

O świętej przestrzeni, Stanisławie Vincenzie i Eliadem. Próba konfrontacji religioznawstwa z literaturą

Authors

Content

Title variants

EN
About the sacred space, Stanislaw Vincenz and Eliade. Literature vs. religious studies: The confrontation attempt

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi relację z przeprowadzonych zajęć z doktorantami literaturoznawstwa poświęconych zagadnieniu świętej przestrzeni w Prawdzie starowieku Stanisława Vincenza w odniesieniu do terminów religioznawczych: homo religiosus, sacrum, profanum, religia kosmiczna, którymi posługiwał się Mircea Eliade. Autorka podjęła się próby odczytania tekstu literackiego za pomocą terminologii filozofii religii. Konfrontacja ta odsłoniła nowe możliwości interpretacyjne prozy Vincenza, a także ujawniła potencjał tkwiący w interdyscyplinarnym podejściu do czytania literatury.  
EN
The article is a report of classes conducted with PhD students of literary studies devoted to the issue of the sacred space in Prawda starowieku by Stanisław Vincenz in relation to religious terms: homo religiosus, sacrum, profanum, cosmic religion, used by Mircea Eliade. The author undertook an attempt to read the literary text using the terminology of philosophy of religion. This confrontation exposed the new possibilities of interpreting Vincenz’s prose, and revealed the potential of interdisciplinary approach to reading literature.

Year

Issue

6

Pages

147-158

Physical description

Dates

published
2017-12-29

Contributors

author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

  • Eliade Mircea, 1974, Sacrum, mit, historia, Tatarkiewicz A. (przeł.), Warszawa.
  • Kłoczowski Jan Andrzej, 2004, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów.
  • Kostera Monika, Rosiak Agnieszka, 2008, Nauczyciel akademicki, Gdańsk.
  • Kwiatkowska-Ratajczak Maria, 2002, Metodyka konkretu, Poznań.
  • Nowaczyński Piotr, 2003, Mądrość Vincenza, Lublin.
  • Vincenz Stanisław, 2002, Prawda starowieku, Sejny.
  • Vincenz Stanisław, 1993, Outopos. Zapiski z lat 1938 – 1944, Wrocław.
  • Vincenz Stanisław, 1983, Po stronie dialogu 1, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2017_6_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.