PL EN


2017 | 6 |
Article title

Literatura hipertekstowa a preferencje czytelnicze młodzieży (implikacje dydaktyczne)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano literaturę hipertekstową w kontekście preferencji czytelniczych młodych ludzi i pogłębiającego się kryzysu czytelnictwa. Autorka uzasadnia wartość e-utworów w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych współczesnej młodzieży, wykazując, że dzieła cyfrowe dzięki przełamanej linearności, wielopiętrowej architekturze, multimedialności, zespoleniu typografii statycznej z kinetyczną gwarantują swoistą literacko-rozrywkową ucztę, a przy tym intelektualno-twórczą inspirację. Odbiorca z jednej strony obcuje z atrakcyjną hybrydalną strukturą i otrzymuje możliwość lektury opartej na dokonywaniu samodzielnych wyborów, a z drugiej – wciąż może rozwijać zdolność czytania ze zrozumieniem, wrażliwość estetyczną, inteligencję emocjonalną i racjonalną, wyobraźnię, a także inne różnorakie umiejętności: interpretacyjne, argumentacyjne, analityczne itd.
EN
In the article hypertext literature is presented in the context of the reading preference of young people and the deepening crisis of readership. The author justifies the value of e-literature in developing the reading interests of contemporary young people, demonstrating that digital works thanks to broken linearity, multilevel architecture, multimediality, and the combination of static and kinetic typography, digital works, guarantees a special kind of literary and entertainment feast combined with intellectual and creative inspiration. On the one hand, the recipient assorts with the attractive hybrid structure and has the possibility of reading based on making one’s own choices; on the other – the reader could still continue to develop reading comprehension skills, aesthetic sensitivity, emotional and rational intelligence, imagination, as well as a variety of other skills: interpretative, argumentative, analytic etc. 
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2017_6_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.