Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 25-44

Article title

Nie-stosow(a)ne analogie. Lesbos Renaty Lis jako narracja poszerzająca doświadczenie uchodźcze

Authors

Content

Title variants

EN
Inappropriate/Unapplied analogies. Lesbos by Renata Lis as a narration that extends the exile experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest przede wszystkim książce Renaty Lis pt. Lesbos. Składające się na nią eseje o trzech pisarkach odwołujących się w swojej twórczości do Safony, by opowiedzieć o tożsamości homoseksualnej, dopełnia narracja o sytuacji współczesnych uchodźców przebywających w obozie na wyspie Lesbos. Niniejszy szkic przynosi próbę namysłu nad możliwościami, jakie stwarza poetyka eseju, pozwalająca rozważyć kondycję uchodźców poza kontekstem doraźnych problemów, poza dominującym publicystycznym językiem, konfrontując to doświadczenie z innymi formami wykluczenia. Autorka artykułu przywołuje przy tym pokrewną gatunkowo i poruszającą podobne kwestie medytację egzystencjalną Tadeusza Sławka pt. U-chodzić oraz zbiór szkiców ornitologicznych Stanisława Łubieńskiego pt. Dwanaście srok za ogon, w związku z tą drugą książką pokazuje, iż zamysł Lis warto poszerzyć o wymiar nieantropocentryczny. Wówczas idea otwartej międzyludzkiej wspólnoty realizuje się pełniej jako idea wspólnoty międzygatunkowej.
EN
The study is mostly devoted to Renata Lis’s book entitled Lesbos. The essays composing the book, about three writers who refer in their work to Sappho to tell about homosexual identity, are complemented by a narration about the position of today’s refugees placed in the Lesbos camp. The sketch is an attempt to think of the opportunities brought by the poetry of essay, which allows us to extend our thought on the refugees’condition beyond the context of provisional problems and the language of publicity by confronting their experience with other forms of exclusion. The author invokes the existential meditation of Tadeusz Sławek, entitled U-chodzić, which is related by genre and raises similar issues, as well as the set of ornithological sketches by Stanisław Łubieński, entitled Dwanaście srok za ogon; in relation to the later work, the book shows that Lis’s intention should be extended by a non-anthropocentric dimension. Then the idea of an open interpersonal community is more complete, being an idea of a community of genres.

Year

Issue

6

Pages

25-44

Physical description

Dates

published
2017-12-29

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Chmielewska Katarzyna, 2001, Jak możliwa jest poetyka (eseju)?, „Teksty Drugie”, nr 3/4.
 • Jarzyna Anita, 2017, Wprowadzenie do post-koiné: nieantropocentryczne języki poezji, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 30.
 • Kuczyńska-Koschany Katarzyna, 2006, Powstawanka (fragmenty), „Topos”, nr 5.
 • Lis Renata, 2017a, Esej i kwanty, „dwutygodnik.com”, nr 11 (224), http://www.dwutygodnik.com/artykul/7480-esej-i-kwanty.html (dostęp 29.11.2017).
 • Lis Renata, 2017, Lesbos, Warszawa.
 • Lis Renata 2011, Ręka Flauberta, Warszawa.
 • Lis Renata, 2015, W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu, Warszawa.
 • Lisak-Gębala Dobrawa, 2014, Ultraliteratura. O strategiach transmedialnych i poszukiwaniu pozawerbalnego we współczesnej literaturze polskiej, Kraków.
 • Łubieński Stanisław, 2016, Dwanaście srok za ogon, Wołowiec.
 • Pisać na głos. Rozmowa z Renatą Lis, 2017, „dwutygodnik.com”, nr 9 (220), http://www.dwutygodnik.com/artykul/7346-pisac-na-glos.html (dostęp 7.10.2017).
 • Tomkowski Jan (oprac.), 2017, Polski esej literacki, Wrocław.
 • Sendyka Roma, 2006, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków.
 • Sławek Tadeusz, 2015, U-chodzić, Katowice.
 • Stabryła Stanisław, 1986, Śpiewaj mi Muzo. Cztery opowieści o poetach greckich, Katowice.
 • Tokarska-Bakir Joanna, 2015, Książka wyjścia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 25 (45).
 • Wolfe Cary, 2013, Co to jest posthumanizm?, Krasuska K. (przeł.), „Teksty Drugie” 2013.
 • Zieliński Karol, 2006, Słońce w rozpaczy. Liryka miłosna Safony w aspekcie oralności, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2017_6_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.