PL EN


2017 | 6 |
Article title

Nie-stosow(a)ne analogie. Lesbos Renaty Lis jako narracja poszerzająca doświadczenie uchodźcze

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest przede wszystkim książce Renaty Lis pt. Lesbos. Składające się na nią eseje o trzech pisarkach odwołujących się w swojej twórczości do Safony, by opowiedzieć o tożsamości homoseksualnej, dopełnia narracja o sytuacji współczesnych uchodźców przebywających w obozie na wyspie Lesbos. Niniejszy szkic przynosi próbę namysłu nad możliwościami, jakie stwarza poetyka eseju, pozwalająca rozważyć kondycję uchodźców poza kontekstem doraźnych problemów, poza dominującym publicystycznym językiem, konfrontując to doświadczenie z innymi formami wykluczenia. Autorka artykułu przywołuje przy tym pokrewną gatunkowo i poruszającą podobne kwestie medytację egzystencjalną Tadeusza Sławka pt. U-chodzić oraz zbiór szkiców ornitologicznych Stanisława Łubieńskiego pt. Dwanaście srok za ogon, w związku z tą drugą książką pokazuje, iż zamysł Lis warto poszerzyć o wymiar nieantropocentryczny. Wówczas idea otwartej międzyludzkiej wspólnoty realizuje się pełniej jako idea wspólnoty międzygatunkowej.
EN
The study is mostly devoted to Renata Lis’s book entitled Lesbos. The essays composing the book, about three writers who refer in their work to Sappho to tell about homosexual identity, are complemented by a narration about the position of today’s refugees placed in the Lesbos camp. The sketch is an attempt to think of the opportunities brought by the poetry of essay, which allows us to extend our thought on the refugees’condition beyond the context of provisional problems and the language of publicity by confronting their experience with other forms of exclusion. The author invokes the existential meditation of Tadeusz Sławek, entitled U-chodzić, which is related by genre and raises similar issues, as well as the set of ornithological sketches by Stanisław Łubieński, entitled Dwanaście srok za ogon; in relation to the later work, the book shows that Lis’s intention should be extended by a non-anthropocentric dimension. Then the idea of an open interpersonal community is more complete, being an idea of a community of genres.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2017_6_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.