PL EN


2017 | 6 |
Article title

Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest omówieniem treści książki autorstwa Anety Prymaki-Oniszk w kontekście współczesnej refleksji historiograficznej. Podstawowym, branym tu pod uwagę problemem pozostaje kwestia pamięci w jej etycznym ujęciu. Pamięć w takim jej rozumieniu łączy się bezpośrednio z kategorią zobowiązania odnoszącą się do tych, których opowieść nie została wypowiedziana i wysłuchana. Prymaka-Oniszk przywraca pamięć doświadczenia chłopów uczestniczących w ucieczce na Wschód z terenów objętych działaniami wojennymi w roku 1915. Oddając głos tym, którzy pozostawali dotychczas na marginesie dominującej narracji o minionych wydarzeniach, autorka książki realizuje główne założenia antropologii historycznej, będącej szczególnym rodzajem pisarstwa historycznego.
EN
The text is a description and analysis of the Aneta Prymaka-Oniszk’s book in regard to contemporary historiographic reflection. The main issue of the article which was taken into account is the ethical aspect of memory. Memory in this regard is directly connected with obligation of those people, whom stories were expressed and listened to. Prymaka-Oniszk recalls experiences of peasants in exile to the East from Warzone in 1915. The author allows refugees, being outside the discussion on the past, to take a floor and in this way she carries out main frameworks of historical anthropology, which is a specific sort of historical writing.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2017_6_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.