PL EN


2018 | 7 |
Article title

"Kulturowe DNA” – permanentna zmiana i polonistyczne praktyki inicjacyjne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author draws conclusions from permanent civilization changes resulting in a renaissance of interest in identity issues. The attention is focused on young people’s self-analysis. The analysis reconstructs individual cultural codes of high school students. The documentary materials are pupils’ work devoted to their own reflection on the value of culture and the search for a place in family, neighborhood, local, national and global traditions.
PL
Autorka wyprowadza wnioski z permanentnych zmian cywilizacyjnych skutkujących renesansem zainteresowań kwestiami tożsamości. Skupia uwagę na autoanalizie młodzieży. Rekonstruuje indywidualne kody kulturowe licealistów. Materiałami dokumentacyjnymi są prace uczniów poświęcone ich własnej refleksji dotyczącej wartości kultury i poszukiwaniom miejsca w tradycji rodzinnej, sąsiedzkiej, lokalnej, narodowej, globalnej.
Year
Issue
7
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2018_7_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.