PL EN


2018 | 7 |
Article title

Software w szkolnym kształceniu polonistycznym, czyli o znaczeniu aktualizacji teorii dydaktycznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains a starting thesis that the task of Polish language education is not only to introduce young people into cultural tradition, but also explain to them the modern world. The reality surrounding students should be a permanent point of reference in the teaching process. The result of adopting such an assumption is another thesis that requires updating the didactic theories defining the goals and methods of teaching and learning. The article presents various ways (dimensions) of the implementation of this task and an outline of proposals for reading reportages in the perspective of geopoetics as one of the examples of the mentioned update.
PL
Artykuł zawiera tezę wyjściową, że zadaniem edukacji polonistycznej jest nie tylko wprowadzanie młodych ludzi w tradycję kulturową, ale również objaśnianie im świata współczesnego. Rzeczywistość otaczająca uczniów powinna być trwałym punktem odniesienie w procesie nauczania. Skutkiem przyjęcia takiego założenia jest kolejna teza, iż wymaga to aktualizacji teorii dydaktycznych określających cele i sposoby nauczania i uczenia się. W artykule przedstawiono różne sposoby (wymiary) realizacji tego zadania oraz zarys propozycji czytania reportaży w perspektywie geopoetyki jako jeden z przykładów wspomnianej aktualizacji.
Year
Issue
7
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2018_7_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.