PL EN


2019 | 10 | 131-143
Article title

Summer English language and American culture immersion program

Content
Title variants
PL
Wakacyjny program immersji w języku angielskim i kulturze amerykańskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article constitutes an account of the summer program aimed at learning the English language and studying American culture, which was held in St. Mary Magdalene High School in Poznańin the years 2015-2018,thanks to the cooperation with an American organization WIESCO (Wisconsin International Educational Scientific Cultural Organization). The main idea for the program was to invite volunteers from the United States, who, in return for their stay in Poznań and sightseeing of the city and the Greater Poland region, conducted interactive English lessons as well as afternoon activities, which provided participants with an opportunity to master their language competence through immersion in American culture. During the four editions of the program, our school hosted interesting and committed instructors, who were eager to share both their work experience and professional knowledge, thereby enabling young people to develop communication skills and the ability to speak fluently.
PL
Artykuł stanowi relację z przebiegu wakacyjnego programu nauki języka angielskiego i poznawania kultury amerykańskiej, odbywającego się w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu w latach 2015-2018, dzięki współpracy z amerykańską organizacją WIESCO (Wisconsin International Educational Scientific Cultural Organization). Główną ideą programu było zaproszenie wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, którzy w zamian za pobyt w Poznaniu oraz zwiedzanie miasta i Wielkopolski, prowadzili interaktywne lekcje języka angielskiego oraz popołudniowe zajęcia, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych przez immersję, czyli zanurzenie w kulturze amerykańskiej. W ciągu czterech edycji programu gościliśmy w naszej szkole ciekawych i oddanych trenerów, którzy chętnie dzielili się zarówno swoim doświadczeniem zawodowym, jak i profesjonalną wiedzą, umożliwiając młodym ludziom rozwijanie sprawności komunikacyjnych oraz umiejętności płynnego mówienia.
Year
Issue
10
Pages
131-143
Physical description
Dates
published
2020-01-17
Contributors
  • Liceum św. Marii Magdaleny, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_2_10_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.