PL EN


2019 | 10 | 79-88
Article title

Z poezją łatwiej uczyć polskiego i Polski. Od wiersza Jana Brzechwy do kulinarnych obyczajów

Authors
Content
Title variants
EN
It is easier to teach Polish and about Poland with poetry. From a poem by Jan Brzechwa to culinary manners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka pisze o komunikacyjnym, kontekstowym i kulturowym nauczaniu języka polskiego jako obcego, pokazując jak można w tym celu wykorzystać literaturę. Podstawę literacką stanowi wiersz dla dzieci Jana Brzechwy Na straganie. W artykule pokazano jak od ćwiczeń wstępnych, językowych, przygotowujących do odbioru wiersza można przejść do utrwalania typowych fraz języka polskiego. Utwór Brzechwy jest na zajęciach kolejno podstawą do poznania słownictwa związanego z nazwami warzyw, do rozpoznania emocji, które towarzyszą rozmowom na straganie, by na koniec doprowadzić do pogadanki kulinarnej i historycznej związanej z tematem kulinariów.
EN
The author writes about communicative, contextual and cultural teaching of Polish as a foreign language, showing how literature can be used for this purpose. The literary basis is a poem for children of Jan Brzechwa entitled Na straganie (At The Market Stall). The article shows how from introductory, language exercises, preparing to receive a poem, you can go on to record typical Polish phrases. Brzechwa’s piece is the basis for learning the vocabulary associated with vegetable names, to recognize the emotions that accompany conversations at the market stall, and finally to culinary and historical talk related to the topic of cooking.
Year
Issue
10
Pages
79-88
Physical description
Dates
published
2020-01-16
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
  • Cudak Romuald, 2010, Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego. w: Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, T. 2, Achtelik A., Kita M., Tambor J. (red.), Katowice.
  • Gałyga Danuta, 2011, Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków słowiańskich a nauczanie języka polskiego jako obcego, w: „Acta Universitatis Lodzienzis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 18.
  • Jaskółowa Ewa, 2004, Odczytywanie intencji słowa – przykład wiersza Wisławy Szymborskiej „Prospekt”, w: „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (47).
  • Jaskółowa Ewa, 2010, Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego. w: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, T. 2, Achtelik A., Kita M., Tambor J. (red.), Katowice.
  • Małyska Małgorzata 2018, Od zabawy słowem do czytania poezji. Holistyczne podejście do nauki języka polskiego jaklo dziedziczonego/ drugiego wśród dzieci w wieku 5-9 lat, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (22).
  • Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, 2007, Achtelik A., Tambor J. (red.) Katowice.
  • Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, 2010, T.2, Achtelik A., Kita M., Tambor J. (red.), Katowice.
  • Warchala Jacek, 2010, Reklama i jej zastosowanie w glottodydaktyce, w: Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, 2010, T.2, Achtelik A., Kita M., Tambor J. (red.), Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_2_10_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.