PL EN


2019 | 9 |
Article title

Dotknąć przeszłości… O regionalistycznym projekcie biograficzno-literackim Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main idea of this article is the educational project entitled The local backgrounds. We are writing the biographies of the local heroes from Turek and Turek County conducted by students of Tadeusz Kosciuszko High School in Turek with the cooperation of the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań. The author presents the story of cooperation in writing biographies and documentation – from the choice of the local character, through collecting the material and ways of showing it, to the final result, namely, public presentations and publishing the book containing nine biographical sketches illustrating activists, people of local history of the 20th and 21st century. The article tells the story of meeting the heroes and witnesses of the events and places connected with these people. The author also displays the methods of work enabling students to apply the skills of writing diverse forms of biographies. The material was illustrated with the fragments of sketches drawn by students and photographs taken during the realization of the project. 
PL
Przedmiotem artykułu jest projekt edukacyjny Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego realizowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Turku w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka przedstawia historię wspólnych działań z zakresu biografistyki i dokumentalistyki – od wyboru postaci z lokalnej historii, poprzez gromadzenie materiału, sposoby jego przedstawienia, aż po efekt końcowy, którym były publiczne prezentacje i wydanie książki zawierającej dziewięć szkiców biograficznych. Opowiada o spotkaniach z bohaterami i świadkami zdarzeń oraz miejscach, z którymi związane były wybrane postacie. Opisuje metody pracy pozwalające uczniom na zdobycie umiejętności z zakresu różnorodnych form pisarstwa biograficznego. Materiał zilustrowany został fragmentami szkiców stworzonych przez uczniów oraz fotografiami z realizacji projektu. 
Year
Issue
9
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_9_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.