PL EN


2019 | 9 |
Article title

Jak pogłębiać więzi młodych ludzi z ich miejscem zamieszkania? Wędrówki po Krakowie inspirowane twórczością Doroty Terakowskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article entitled: How to deepen the bonds of young people with their place of residence? Wandering around Krakow inspired by the work of Dorota Terakowska fits in the broad issues of didactics of literature and language in the contemporary school. A special reflection is put on fostering young people’s love for reading texts about their nearest region (the place of their residence). A proposal for a literary tour around Krakow is included in the framework of a specially designed project, thanks to which it is possible to take elementary school students to two different (and therefore not boring) worlds: 1) real places close to their life experience; 2) parallel places, recorded in the literature of Dorota Terakowska, i.e., Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie, Władca Lewawu. The proposed activities, as it turned out in practice, were an effective way of encouraging students to read and “grow roots into the soul”.
PL
Artykuł Jak pogłębiać więzi młodych ludzi z ich miejscem zamieszkania? Wędrówki po Krakowie inspirowane twórczością Doroty Terakowskiej wpisuje się w szeroką problematykę dydaktyki literatury i języka w szkole współczesnej. Szczególny namysł dotyczy rozbudzania w młodych ludziach miłości do czytania lektur i najbliższego regionu (miejsca zamieszkania). W ramy specjalnie opracowanego projektu włącza się propozycję wycieczki literackiej po Krakowie, dzięki której możliwa jest podróż uczniów szkoły podstawowej do dwóch odmiennych (a przez to nienudnych) światów: 1) miejsc realnych, bliskich ich doświadczeniu życiowemu; 2) miejsc równoległych, utrwalonych w literaturze Doroty Terakowskiej tj.: Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie, Władca Lewawu. Proponowane działania, jak się okazało w praktyce, stanowiły skuteczną formę zachęcania uczniów do czytania oraz „puszczania korzeni w duszę”.
Year
Issue
9
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_9_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.