PL EN


2019 | 9 | 103-118
Article title

Ukształtowanie językowe tekstu a problem podmiotu w twórczości Jerzego Szatkowskiego

Content
Title variants
EN
Linguistic shape of the text and the problem of the subject in Jerzy Szatkowski’s novels
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęta zostaje analiza stylistyczna dwóch powieści Jerzego Szatkowskiego – To tak nieprawdopodobne że aż prawdziwe oraz Epistoły. Autorka skupia się na problemie stylu językowego obu tekstów oraz tego, jak wpływa on na ukształtowanie podmiotu. Swoje rozważania ujmuje w kontekście podmiotowości sylleptycznej, autotematyzmu oraz koncepcji „śladu” autora. Omówione zostają także problemy innowacji frazeologicznych oraz metaforyzacji tekstu artystycznego.
EN
In the article a stylistic analysis of two Jerzy Szatkowski’s novels is taken – It’s so unlikely that it’s real and Episthis. The author of the article focuses on the problem of the language style of both texts and how it affects the shaping of the subject. Both novels are characterized by stylistic heterogeneity and writer’s creative approach to the possibilities offered by colloquial language. Because many features of the novel indicate that the author gives his characters their own features, these considerations are included in the context of sylleptical subjectivity, autotemism and the concept of the ‘trace’ of the author.
Year
Issue
9
Pages
103-118
Physical description
Dates
published
2019-06-09
Contributors
References
 • Bartmiński Jerzy, 2010, Styl potoczny, w: Współczesny język polski, Bartmiński J. (red.), Lublin, s. 115-134.
 • Burkot Stanisław, 2002, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa.
 • Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, 1999, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków.
 • Czermińska Małgorzata, 2005, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, Czermińska M., Gajda S. i in. (red.), t. I, Kraków, s.220.
 • Ignatowicz-Skowrońska Jolanta, 2008, Frazeologizmy jako tworzywo stylu powieści polskiej, Szczecin.
 • Kita Małgorzata, 1991, Ekspansja potoczności, „Prace Językoznawcze” t. 19, Kowalska A., Wilkoń A. (red.), Katowice, s. 83-90.
 • Kwiatkowska Agnieszka, 2004, Julian Przyboś – językoznawca? O „Wierszach i obrazkach”, w: Literatura i język, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Meller K., Trybuś K. (red.), Poznań, s. 195-201.
 • Liberek Jarosław, 1988, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań.
 • Nycz Ryszard, 1994, Tropy „ja”: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” nr 2(26), s. 7-27.
 • Szatkowski Jerzy, 2012, Epistoły, Bydgoszcz.
 • Szatkowski Jerzy, 2010, To tak nieprawdopodobne że aż prawdziwe, Bydgoszcz.
 • Szatkowski Jerzy, 2001, Wstęp, „Okolica Poetów” 11(53), s. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_9_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.