PL EN


2019 | 9 | 131-140
Article title

Ada Judytka i zaginiony tałes. Dziecięcy klucz do wielokulturowego Białegostoku

Authors
Content
Title variants
EN
Ada Judytka and the lost tallis: A child’s key to a multicultural Bialystok
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę książki Agnieszki Suchowierskiej pt. Ada Judytka i zaginiony tałes oraz próbę określenia jej potencjału dydaktycznego. Omawiana pozycja jest opowieścią o Adzie Judytce, która zamieszkuje Białystok i z dziecięcą ciekawością odkrywa jego wielokulturowość. Główna bohaterka jest pół-Polką, pół-Żydówką, a przewodnikami po innych kulturach i religiach stają się jej rówieśnicy. Autorka omawia sposób narracji oraz konstrukcje poszczególnych bohaterów. Namysł nad tą lekturą staje się pretekstem do poddania propozycji działań dydaktycznych i opisania sytuacji lekcyjnych, w których książka Suchowierskiej stała się pomocą dla nauczyciela i ucznia.
EN
The article is an attempt to analyze Agnieszka Suchowierska’s book Ada Judytka and the lost tallis as well as to determine its didactic potential. The book presents a story of Ada Judytka, who lives in Białystok and with natural curiosity discovers its multiculturalism. Ada is half-Polish and half – Jewish by origin and her peers become guides to other cultures and religions. The issues of narrative and the construction of individual heroes are discussed in the article. Suchowierska’s book enhances the quality of potential lessons scenarios by offering help to both students and teachers in understanding the problem of multiculturalism.
Year
Issue
9
Pages
131-140
Physical description
Dates
published
2019-06-09
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Baluch Alicja, 2011, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, w: Zabawa K., Postać narratora w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” XI, s. 104-119.
 • Dymara Bronisława, 2013, Dziecko w literaturze, przestrzeniach świata, innowacyjnej pedagogice o edukacji, w: Dymara B., Ogrodzka-Mazur E., Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym, Cieszyn-Bielsko-Biała-Kraków.
 • Czepiel Katarzyna, 2012, Szkoła jako miejsce kreowania tożsamości regionalnej dziecka – rzecz o edukacji regionalnej w Zagłębiu Dąbrowskim, w: Wielokulturowośći problemy edukacji, Lewowicki T., Różańska A., Piechaczek-Ogierman G. (red.), Toruń.
 • Kania Agnieszka, 2017, Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, Kraków.
 • Kania Agnieszka, 2015, „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Kraków.
 • Krasowska Helena, 2012, Różne oblicza tożsamości kulturowej na pograniczach, w: Na pograniczach literatury, Fazan J., Zajas K. (red.), Kraków, s. 278-287.
 • Przygody Innego, 2015, Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich, Młynarczuk-Sokołowska A., Potoniec K., Szostak-Król K. (red.), Białystok.
 • Przygody Innego, 2011, Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Młynarczuk-Sokołowska A., Potoniec K., Szostak-Król K. (red.), Białystok.
 • Piątkowska Renata, 2014, Wszystkie moje mamy, Łódź.
 • Rusiłowicz Małgorzata, 2011, Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli w: Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Białystok.
 • Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Wilk Teresa, 2012, Cele i zadania szkoły w zakresie edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego Śląska), w: Wielokulturowość i problemy edukacji, Lewowicki T., Różańska A. Piechaczek-Ogierman G. (red.), Toruń, s. 49-66.
 • Samusik Jerzy, Woźniak Monika, 2015, Piechotą po mieście hetmana, „Poznaj Swój Kraj”, nr 1 (633), s. 16-21.
 • Strawa Ewelina, 2014, Jak sprawić, by uczniowie stali się „badaczami Inności?”, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, Biedrzycki K., Bobiński W., Janus-Sitarz A., Przybylska R. (red.), Kraków, s.160-167.
 • Suchowierska Agnieszka, 2017, Ada Judytka i zaginiony tałes, Łódź.
 • Szwarcman-Czarnota Bella, Imię w tradycji żydowskiej,
 • http://www.naszczas.pl/biblia/opowiesci-biblijne/imie-w-tradycji-zydowskiej/ (dostęp: 28.12.2018 ).
 • Zabawa Krystyna, 2011, Postać narratora w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, z. 11, s. 104-119.
 • Zabawa Krystyna, 2014, Doświadczenie bycia obcym w książkach dla dzieci Barbary Gawryluk na tle propozycji innych autorów, w: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, Katowice, s. 49-64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_9_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.