PL EN


2020 | 12 | 159-174
Article title

Jak rozmawiać z uczniami online? Kształtowanie wartości moralnych na e-lekcjach języka polskiego

Content
Title variants
EN
How to communicate with students online? Shapening moral values during Polish e-learning lessons
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka odnosi się do doświadczeń nauczania na odległość, które zostało wprowadzone w polskich szkołach w marcu 2020 roku. Zastanawia się nad tym, jak w tej nowej formie edukacji można kształtować wartości moralne oraz jak można rozmawiać z nastolatkami na trudne tematy. Przedstawia propozycję utworów literackich, które można uczynić punktem odniesienia do namysłu (i dyskusji) na zdalnych lekcjach języka polskiego w klasach VII i VIII. Teksty zostały pogrupowane w obrębie takich wartości, jak: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina (rozumiana jako rozwijanie własnego potencjału i samokontrola), sprawiedliwość, a także przyjaźń i miłość. Do każdej z zaproponowanych lektur autorka podaje metody i formy pracy z uczniami. Zmiana sposobu nauczania uwypukliła, jaka jest rola szkoły w nowoczesnym świecie.
EN
The author refers to experiences of distance learning, which has been introduced in Polish schools in March 2020. The author is also concerned about how moral values may be shaped and how to discuss with teenagers about serious topics in the new form of education. She presents proposals of literary works, which may be a base for further considerations (and discussion) during remote Polish literature classes in 7th and 8th grade. Texts have been grouped taking into account such values as: respect, responsibility, self-discipline (meant as development of self-potential and self-control), fairness, as well as friendship and love. To each of the lectures referred the author is presenting methods and forms of work with students. The change of teaching form stressed out the role of school in the modern world.
Year
Issue
12
Pages
159-174
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
 • Zespół Szkół w Mieście Obrzycko
References
 • Beauvais Clementine, 2017, Pasztety, do boju!, Sęk B. (przeł.), Warszawa.
 • Black Paul, Harrison Christine, Lee Clare, Marshall Bethan i Wiliam Dylan, 2006, Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa.
 • Brenifier Oskar, 2017, Uczucia. Co to takiego?, Kamińska-Maurugeon M. (przeł.), Poznań.
 • Desbordes Astrid, 2016, Miłość, Łapiński P. (przeł.), Warszawa.
 • Desbordes Astrid, 2019, Przyjaźń, Łapiński P. (przeł.), Warszawa.
 • Dziewit-Meller A., 2017, Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy, Rusinek J. (il.), Warszawa.
 • Janus-Sitarz Anna i Nowak Ewa, 2012, Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 121-141.
 • Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje, Kraków.
 • Janus-Sitarz Anna, 2017, Wstęp, w: Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 11-14.
 • Kowalczyk Anna, 2018, Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich, Frej M. (il.), Warszawa.
 • Nowak Ewa, 2007, Klasyka w szkole – o modelach pracy z utworami z kanonu literackiego, w: Szkolne spotkania z literaturą, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 29-48.
 • Piquemal Michel, 2012, Sprawiedliwy podział, w: Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, Braunstein M., Krasicki M. (przeł.), Warszawa, s. 33.
 • Ripp Pernille, 2017, Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą, Manthey E., Musiał W. (przeł.), Słupsk.
 • Rusek Marta, 2007, Przed monitorem i z książką. Polonistyczna edukacja w dobie multimediów, w: Szkolne spotkania z literaturą, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 191-215.
 • Rusek Marta, 2012, Kwestia stylu. Refleksje o tożsamości polonisty i stylach nauczania, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 205-225.
 • Saint-Exupery Antoine de, 2019, Mały Książę, Lemańczyk M. (przeł.), Pląskowski T. (il.), wyd. 2, Warszawa.
 • Świtała Sabina, 2018, „Oswajanie” nowych technologii na lekcjach języka polskiego, „Polonistyka. Innowacje”, nr 7, s. 153-164.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2020_12_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.