PL EN


2019 | 1 | 1 | 30-44
Article title

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”Problemy zawodu lekarza

Content
Title variants
EN
„Only life dedicated to others is worth living”. Difficulties of the medical doctors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka i problemów zawodowych w grupie lekarzy medycyny. W części pierwszej autorka analizowała stopień ryzyka różnych czynników: niebezpiecznych (urazowych, wypadkowych), szkodliwych (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne), a także wymagania stanowiskowe i możliwości rozwoju zawodowego w Polsce. W drugiej części, na bazie dostępnych wyników badań, zostały wskazane czynniki wpływające na stan zdrowia lekarzy, określone przez warunki pracy i godziny pracy, czynniki stresujące oraz uzależnienia. W trzeciej części zostały zaprezentowane aktualne dobre praktyki i możliwe ozwiązania tych problemów, które jednocześnie są przyjazne dla lekarzy.
EN
The aim of the study was to identify risk and issues in the profession of medical doctors. In the first part the author has studied threats levels connected with various dangerous (traumatic, accidental), harmful (physical, chemical, biological and psychophysical), job requirement and career development opportunities in Poland. In the second part on the basis of the available research results were indicated factors determining the health condition of doctors and were determined by work conditions and work schedules, stress factors and addiction. In the third part was presented actual best practice and possibly answers to this problem which are also kind for the medical doctors.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
30-44
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Dudek, Bohdan. 2003. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.
 • Heszen, Irena. 2013. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WN.
 • Kalat, James W. 2017. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • McGonical, Kelly. 2016. Siła stresu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Blask, David E., Robert T. Dauchy, Leonard A. Sauer, Jean A. Krause i George Brainard. 2003. Growth and Fatty Acid Metabolism of Human Breast Cancer (MCF-7) Xenografts in Nude Rats: Impact of Constant Light-Induced Nocturnal Melatolin Suppression. “Breast Cancer Research and Treatment” 79(3): 313-320. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024030518065
 • Basińska, Małgorzata i Kinga Dziewiątkowska. 2012. Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy stosowane przez chirurgów zatrudnionych w różnych szpitalach – badanie pilotażowe. „Polski Przegląd Chirurgiczny” (84)2: 129–8.
 • Bąk-Sosnowska, Monika, Sebastian Kołodziej, Krzysztof Gojdź i Violetta Skrzypulec-Plinta. 2015. Podmiotowe czynniki ryzyka zachować antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny. „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” (18)3: 17-24.
 • Brewster, David, Charlotte Rees, Michelle Leech i Geoff Thompson. 2018. Kindness and competition: Are we striking the right balance in medical education? “Australasian Medical Journal” 11(5): 313-315.
 • Irzyniec, Tomasz, Przemysław Konodyba-Szymański i Henryk Szczerba. 2010. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny (wstępne wyniki). „Journal of Ecology and Health” 14(6): 295-302.
 • Jaśko, Jadwiga, Janusz Kasperczyk, Piotr Gościniewicz, Jan Borczykowski, Jarosław Juszczyk, Jan Klimasara, Aleksandra Łukaszek, Łukasz Mazurek i Ewa Oleś. 2006. Stres – jedynie tego nie brakuje lekarzom. „Problemy Higieny i Epidemiologii”87(3): 198-200.
 • Kowalczuk, Krystyna, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior i Beata Kowalewska. 2009. Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy. „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 55(3): 70-75.
 • Kulik, Małgorzata M. 2008.Cierpienie, które przerasta czyli o wypaleniu lekarzy pracujących z ludźmi przewlekle chorymi. „Studia z psychologii w KUL” 15: 81-112.
 • Lewtak, Katarzyna, Anna Poznańska i Mirosław J. Wysocki. 2012. Predyktory satysfakcji zawodowej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93(3): 558-567.
 • Marcinkowska, Urszula, Karolina Lau i Jadwiga Jośko-Ochojska. 2013. O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakultatywnych. „Hygeia Public Health” 48(2): 152-155.
 • Marcinkowski, Jerzy T. 2006. O próbach rozwiązywania problemu uzależnień w zawodach medycznych. „Hygeia Public Health”46(3): 334-338.
 • Maslach, Christina. (2001). What have we learned about burnout and health? „Psychology and Health” 16(5): 607-11. DOI: https://doi.org/10.108008870440108405530
 • Nowaczyk, Katarzyna, Michał-Goran Stanisić i Teresa Rzepa. 2016. Staż pracy i płeć lekarza a efektywność komunikowania się z pacjentem. „Medycyna Rodzinna”2: 55-58.
 • Ostrowski, Tadeusz M. 2009. Pozytywne i negatywne następstwa zdrowotne pracy lekarza na więcej niż jednym etacie. „Polskie Forum Psychologiczne”2009(1): 78-89.
 • Pepłońska, Beata, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. 2002. Choroby zawodowe pracowników szpitali. „Medycyna pracy” 53(5): 369-374.
 • Stryjewski, Piotr J., Agnieszka Kuczaj, Dorota Domal-Kwiatkowska, Urszula Mazurek i Ewa Nowalany-Kozielska. 2016. Wpływ pracy nocnej i zmianowej na zdrowie pracowników. „Przegląd Lekarski” 73(7): 513-515.
 • Szczyrba-Maroń, Barbara, Agata Wons. 2008. Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy jako niekonstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.„Alkoholizm i narkomania” 21(1): 9-20.
 • Wallace, Jean E., Jane Lemaire. 2007. On physician well being-you’ll get by with a little help from your friends. “Social Science & Medicine” 64: 2565-2577.
 • Walkiewicz, Maciej. 2009. Psychologiczne uwarunkowania sukcesu w zawodzie lekarza.Praca doktorska, Gdański Uniwersytet Medyczny, http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=11405 [Dostęp: 10.02.2019].
 • Walkiewicz, Maciej, Małgorzata Tartas, Mikołaj Majkowicz i Waldemar Budziński. 2013. Jakość życia lekarzy rezydentów – absolwentów gdańskiego uniwersytetu medycznego. „Annales Academiae Medicae Gedanensis”43: 89-102.
 • Waszkowska, Małgorzata, Agata Wężyk i Dorota Merecz. 2013. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 19(4): 445-452.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pk_2019_1_1_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.