PL EN


2019 | 24 | 1 | 135-145
Article title

TRAGEDIA HOLOKAUSTU ORAZ ŻYDOWSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NA UKRAINIE W POWIEŚCI J. S. FOERA WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ

Content
Title variants
EN
THE HOLOCAUST TRAGEDY AND JEWISH SITES OF MEMORY IN UKRAINE IN THE NOVEL EVERYTHING IS ILLUMINATED BY J. S. FOER
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marta Siekierska, TRAGEDIA HOLOKAUSTU ORAZ ŻYDOWSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NA UKRAINIE W POWIEŚCI J. S. FOERA WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ. „PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. T. XXIV, S. 135-145. ISSN 1733-165X. Cel niniejszego artykułu stanowi próba analizy powieści, skoncentrowana na relacjach zachodzących między formą i językiem utworu a traumą historyczną, jakiej doświadczają bohaterowie. Specyficzna konstrukcja oraz język, który wykorzystuje w powieści autor, przekładają się na nowatorski sposób przetworzenia historii oraz tematu Zagłady. Tekst prezentuje również obecny w powieści pejzaż polsko-ukraińskiego pogranicza, wytyczanego przez historyczne, metafizyczne oraz kulturowe granice. Analizie i interpretacji zostaje poddana obecna w utworze bogata symbolika, uwypuklająca wymiar znaczącej nieobecności zgładzonej społeczności oraz wymownej luki, białego miejsca pamięci, która po nich pozostała.
EN
Marta Siekierska, THE HOLOCAUST TRAGEDY AND JEWISH SITES OF MEMORY IN UKRAINE IN THE NOVEL EVERYTHING IS ILLUMINATED BY J. S. FOER. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol. XXIV, P. 135-145. ISSN 1733-165X. The aim of this paper is to analyze the novel Everything is illuminated by Jonathan Safran Foer with consideration of the relation of the form and language to historical trauma experienced by the hero of this novel. The distinctive form and language employed by the author account for an innovative restatement of the history and the theme of extermination. The paper also addresses the landscape of the Ukrainian-Polish borderline, in Foer’s work portrayed as one marked by historical, metaphysical and cultural borders. The subsequent object of analysis is the rich symbolism of Everything is illuminated which accentuates the sense of meaningful absence, the blank space of memory that remains after the annihilation of the Jewish community.
Contributors
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
References
 • Aarons Victoria, Berger Alan L. “Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory”. 2017. Web.02.04.2019. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt22727kb.4>
 • Bachtin, Michaił. Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. Natalia Modzelewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 • Bojarska, Katarzyna. „Myślenie z wnętrza pustki: od nieobecności do utraty”. Teksty drugie 5 (2014). S. 47-63.
 • Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz. Reż. Krzysztof Kopczyński. Warszawa: Eureka Media, 2015.
 • Erner, Guillaume. Kozioł ofiarny? Genealogia modelu wyjaśniającego antysemityzm. Przeł. Ewa Burska. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2016. S. 142-186.
 • Foer, Jonathan Safran. Wszystko jest iluminacją. Przeł. Michał Kłobukowski. Warszawa: W.A.B., 2002.
 • Hudson, Gabe. “Everything is Interrogated”. 2005. Web. 02.04.2019 <https://www.villagevoice.com/2005/03/22/everything-is-interrogated/>
 • Keyes, Berit Haugen. “Everything is illuminated? Jonathan Safran Foer in interview”. Web. 20.12.2018. <https://www.threemonkeysonline.com/everything-is-illuminated-jonathan-safran-foer-in-interview/>
 • Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza powszechna, 1990.
 • LaCapra, Dominick. „Trauma, nieobecność, utrata”. Przeł. Katarzyna Bojarska. Antologia studiów nad traumą. Red. T. Łysak. Kraków: Universitas, 2015. S. 63-65.
 • Pindel, Tomasz. Realizm magiczny - przewodnik (praktyczny). Kraków: Universitas, 2014.
 • Propst, Lisa. “«Making One Story»? Forms of Reconciliation in Jonathan Safran Foer’s «Everything Is Illuminated» and Nathan Englander’s «The Ministry of Special Cases»”. 2011. Web. 02.04.2019. <https://www.jstor.org/stable/23035242>
 • Roszak, Joanna. „Oświetlające się plany. Ciche i dalekie w Extremely Loud and Incredibly Close Jonathana Safrana Foera”. Studia Litteraria et Historica 2 (2013). S. 412-422.
 • Sundberg, Clyne Sarah. “We need to speak more about Israel”. 2017. Web. 02.04.2019. <https://judiskkronika.se/1489-2/>
 • Wszystko jest iluminacją. Reż. Liev Schreiber. Burbank: Warner Independent Pictures, 2005.
 • „Zofiówka (Trachimbrod)”. Web. 20.12.2018. <https://sztetl.org.pl/en/towns/z/1313-zofiowka-trachimbrod/99-history/138329-history-of-community>
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_por_2019_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.