PL EN


2019 | 25 | 2 | 277-288
Article title

Robinson w postantropocenie

Authors
Content
Title variants
DE
Robinson in Post-Anthropocene
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia związków wyrażenia „Robinson warszawski” z powieścią Robinson Kruzoe Daniela Defoe i współczesnym nawiązaniem do niej w futuresce Dwa końce świata Antoniego Słonimskiego. W części analitycznej wykazano zależność prozy Słonimskiego od wzorca fabularnego oraz eseistyki Jana Kotta i Iana Watta poświęconej przekroczeniu perspektywy indywidualistycznej w powieści europejskiej. W zakończeniu postawiono pytanie o preposteryjną lekturę Dwu końców świata w kontekście koncepcji posthumanizmu Rosi Braidotti.
EN
This article attempts to explain the relationship between the expression „Robinson of Warsaw” and the novel Robinson Crusoe by Daniel Defoe and a contemporary reference to it in the futureska Two Ends of the World by Antoni Słonimski. The analytical part demonstrates the dependence of Słonimski’s prose on the role model and essay writing by Jan Kott and Ian Watt devoted to exceeding the individualistic perspective in the European novel. Towards the end, a question is asked about the preposterous reading of Two Ends of the World in the context of Rossi Braidotti’s concept of posthumanism.
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Bal, Mieke. „Czytanie sztuki?”. Przeł. Maciej Maryl. Teksty Drugie 1-2 (2012). S. 39-58.
 • Będkowski, Leszek. „O dawniejszych oraz współczesnych kontekstach «Dwóch końców świata» Antoniego Słonimskiego”. Literatura popularna. T. 1. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 119-135.
 • Braidotti, Rosi. Po człowieku. Przeł. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN, 2014.
 • Haska, Agnieszka, Stachowicz, Jerzy. Śniąc o potędze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.
 • Konarzewska, Marta. „Robinsonada”. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska. Kraków: UNIVERSITAS, 2006. S. 635-639.
 • Kott, Jan. Szkoła klasyków. Warszawa: Czytelnik, 1955.
 • Leociak, Jacek. „Epilog: Miejsce-Po-Getcie”. Engelking Barbara, Leociak Jacek. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013. S. 820-837.
 • Maryl, Maciej. „Sztuka czytania? Mieke Bal w teorii i w praktyce”. Teksty Drugie, 4 (2013). S. 312-326.
 • Roskies David G., Wolski Paweł. „Nie spieszy mi się domykać kanon” [rozmowa]. Narracje o Zagładzie 1 (2015). S. 15-30.
 • Ruszała, Jadwiga. Robinson w literaturze polskiej. Teoria – historia – recepcja. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwa Uczelniane, 1998.
 • Słonimski, Antoni. Dwa końce świata. Warszawa: Książka i Wiedza, 1991.
 • Stankowska, Agata. Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Kraków: Universitas, 2019.
 • Studniarek, Michał. „Dzieje warszawskich Robinsonów jako problem badawczy”. Dzieje najnowsze 2 (2015). S. 63-78.
 • Szpilman, Władysław. Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945. Wstęp i oprac. A. Szpilman. Fragmenty pamiętnika W. Hosenfeld. Posłowie W. Biermann. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
 • Watt, Ian. Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. Agnieszka Kreczmar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_por_2019_2_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.