PL EN


2020 | 26 | 1 | 217-233
Article title

Wszechobecna niewidzialność. Pawła Hulki-Laskowskiego tożsamość tłumacza w kontekście spolszczeń serii amerykańskich książek edukacyjnych „Cnotą a prawdą”

Authors
Content
Title variants
EN
Omnipresent Invisibility. The Identity of the Translator: the Case of Paweł Hulka-Laskowski and His Translation of the Self and Sex Book Series
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest spojrzenie na biografię Pawła Hulki-Laskowskiego: teologa, pedagoga, pisarza i dyplomaty z perspektywy jego wieloletniej pracy przekładowej. Hulka-Laskowski, w przeciwieństwie do wielu innych tłumaczek i tłumaczek aktywnych w dwudziestoleciu międzywojennym, do dziś funkcjonuje w obiegowej pamięci, jednak jest to pamięć osobliwa, niemal zupełnie pomijającadziałalność przekładową twórcy. Pragnę pokazać, jak kluczowe dla biografii Hulki- Laskowskiego jest doświadczenie przekładu, który kształtuje i odzwierciedla życiowe wybory, postawy i światopogląd. Dowodem może być podjęcie decyzji o przekładzie i adaptacji amerykańskich książek dla młodzieży „Cnotą a prawdą”– zaskakująco postępowej i nowoczesnej serii zawierającej treści, które do dziś bywajątabuizowane.
EN
The main aim of this paper is to look at the biography of Paweł Hulka-Laskowski, a theologian, pedagogue, writer and diplomat, through the perspective of his perennial work as a translator. Unlike his contemporaries – translators active in the interwar period in Poland, Hulka-Laskowski is still well-recognized, the collective memory of him is, however, refracted, often omits his translation work. The paper demonstrates that his experience as a translator was key to his entire professional and private life – both were related to the translation of the series for American teenagers What a Young Man (Woman) Ought to Know.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Chesterman, Andrew. “The Name and Nature of Translator Studies”. Hermes 42 (2009). S. 13-22.
 • Jarniewicz, Jerzy. „Antygony wracają albo o emancypacji przekładu literackiego”. Pluszka, Adam. Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładzie. Gdańsk: słowo/
 • obraz terytoria, 2016. S. 7-16.
 • Hermans, Theo. Narada języków. Red. M. Heydel, K. Szymańska. Przeł. Agnieszka Dauksza et al. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • ---
 • Hoffman, Eva. Lost in Translation: A Life in a New Language. London: Penguin Books, 1990.
 • Hulka-Laskowski, Paweł. „Boy – mędrzec”. Wiadomości Literackie 14 (1928). S. 3.
 • Hulka-Laskowski, Paweł. „O dyskwalifikację tłumaczenia”. Wiadomości Literackie 11 (1928). S. 4.
 • Hulka-Laskowski, Paweł. „O dyskwalifikację przekładu «Babuni», do redaktora Wiadomości Literackich”. Wiadomości Literackie 17 (1928). S. 4.
 • Hulka-Laskowski, Paweł. „Kult niekompetencji recenzentów”. Wiadomości Literackie 40 (1929). S. 4.
 • Hulka-Laskowski, Paweł. Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i życia pisarza. Żyrardów: Urząd Miejski, 2001.
 • Kurowska, Elżbieta. Recepcja literatury angielskiej w Polsce 1932-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
 • Pym, Anthony. Method in Translation Theory. Manchester: St Jerome Publishing, 1998.
 • Rosica, Franciszek [Hulka-Laskowski, Paweł]. Polsko, Twa zguba w Rzymie! Chicago: Przebudzenie, 1930.
 • Sikorska-Kulesza, Jolanta. „«Skąd się wziął twój braciszek?» Początki dyskusji o wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na ziemiach polskich”. Kobieta i małżeństwo. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004. S. 25-42.
 • Stall, Sylvanus. O czem młody człowiek wiedzieć powinien. Przeł. Paweł Hulka-Laskowski. Łódź: Kompas, 1925.
 • Tys Agnieszka Teresa, Leszczyński Rafał Marcin. „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Paweł Hulka-Laskowski – pisarz,
 • religioznawca, bibliofil i pedagog (Łódź, 29-30.05.2015)”. Studia z Teorii Wychowania. T. 6. 3 (2015). S. 219-223.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_por_2020_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.