PL EN


2020 | 27 | 2 | 289-311
Article title

Literary Internet: Online Criticism and Literary Communication

Content
Title variants
PL
Literacki Internet. Uwagi o krytyce i komunikacji literackiej w Sieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is devoted to the transformations that literary communication has undergone on the Internet. The author describes how literary criticism and its role in the digital medium has changed, indicates the deep cultural changes resulting from the development of forms of communication in social media, and characterizes how the Internet has transformed literature. New media has given rise to new literary genres; it has also altered literature itself, recasting it in a hybrid form on the border between the literature and audiovisual media. The ongoing changes do not pose a threat to printed literature, but are an expression of the strength of the Internet’s impact on literary communication and its participants. It is necessary to refrain from easy evaluations of the ongoing processes and to focus on accurately describing, analyzing and interpreting them as a new and relatively unknown part of the expanding literary field.
PL
Artykuł poświęcony jest przemianom komunikacji literackiej w Internecie. Autorka opisuje, jak zmienia się krytyka literacka i jej rola w medium wirtualnym, wskazuje na głębokie zmiany kulturowe będące efektem rozwoju form komunikacji w mediach społecznościowych. Charakteryzuje również przekształcenia literatury, którym podlega ona w Internecie. Za sprawą nowych mediów narodziły się i rozwijają nowe gatunki literackie, ale również sama literatura zmienia swój status, przybierając często charakter hybrydyczny, lokując się na pograniczu sztuki słowa i mediów audiowizualnych. Zachodzące przemiany nie stanowią przy tym zagrożenia dla literatury drukowanej, są natomiast wyrazem siły oddziaływania Internetu na komunikację literacką oraz jej uczestników. Niezbędne są rezygnacja z łatwego wartościowaniazachodzących procesów i skupienie się na ich rzetelnym opisie, analizie i interpretacji jako nowej, mało znanej części poszerzającego się pola literackiego.
Contributors
 • Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
References
 • Baldwin, Sandy, The Internet Unconscious: On the Subject of Electronic Literature.
 • Bloomsbury: Bloomsbury Academic, 2015.
 • Baran, Dariusz. “Internet w Polsce.” Polski system medialny 1989–2011. Ed. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. 75–92.
 • Barekat, Houman, Robert Barry, David Winters, eds. The Digital Critic. Literary Culture Online. New York: OR Books, 2017.
 • Czapliński, Przemysław. “Ekstaza i przemoc.” lubimyczytać.pl, https://tinyurl.com/y8enj9k3. Accessed 25 September 2017.
 • Fajfer, Zenon. Ars poetica, https://tinyurl.com/y9bkb4bu. Accessed 28 September 2017.
 • Giełżyńska, Katarzyna. C()n du it, https://tinyurl.com/yaylobtw. Accessed 28 September 2017.
 • Hayles, Katherine N. How we Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1999.
 • Hoffman, Krszysztof. “Hejtuję litblogi? Blogi o literaturze a krytyka literacka,” Literatura w mediach III. Nowe wizerunki. Eds. K. Taborska, W. Kuska.
 • Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, 2014.
 • Janczura, Konrad. Trendy srendy (4): Witamy w dwutygodniku, https://tinyurl.com/ybjkf83k. Accessed 28 September 2017.
 • Król, Zofia. “Co słychać?” dwutygodnik.com, https://tinyurl.com/yc8uwlts. Accessed 28 September 2017.
 • Latour, Bruno. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford UP, 2005.
 • “Literature 2.0: Criticism in the Digital Age,” https://tinyurl.com/yde5nu83. Accessed 28 September 2017.
 • Manowich, Lev. Język nowych mediów. Trans. P. Cypryański, Warszawa: WAiP, 2006.
 • Piwkowski, Józefa Żuk. Księga Słów Wszystkich, https://tinyurl.com/y9aaxd8e. Accessed 28 September 2017.
 • Pawlicka, Urszula, Łukasz Podgórni. Oczy tygrysa, https://tinyurl.com/ycpz64al. Accessed 28 September 2017.
 • Szychowiak, Julia. Całe życie z moim ojcem. Poznań: WBPiCAK, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_por_2020_2_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.