Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 105-118

Article title

Wpływ kryzysu gospodarczego na bezpieczeństwo zdrowia publicznego w UE

Content

Title variants

EN
The influence of the economic crisis on the security of public health in the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The paper emphasizes the significance of health for individual existence and the entire population. It indicates the fundamental elements of health security in the EU. It presents the reasons for and results of economic crisis. The interdependencies between the economic situation and a society’s health are defined. Statistical data provide the basis for the analysis and assessment of the influence the present economic crisis has had on the security of public health in the EU.
EN
The paper emphasizes the significance of health for individual existence and the entire population. It indicates the fundamental elements of health security in the EU. It presents the reasons for and results of economic crisis. The interdependencies between the economic situation and a society’s health are defined. Statistical data provide the basis for the analysis and assessment of the influence the present economic crisis has had on the security of public health in the EU.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

105-118

Physical description

Dates

published
2018-06-19

Contributors

 • Poznań

References

 • Białynicki P., Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu, „Biuletyn Ekonomiczny GAP” 2007, nr 3, http://www.biuletyn.e-gap.pl/index.php?view=artykul&artykul=43.
 • Kissimova-Skarbek K., Finansowanie opieki zdrowotnej, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. II, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś,W. C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, 2009, 2010, 2011, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007, 2009, 2010, 2011.
 • Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy,Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
 • Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Przesłanie Dyrektora Generalnego, http://pck.org.pl/images/news_obraz/2007_sdz/Przeslanie_DG_WHO.pdf.
 • Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „Bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski”, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_stanowisko_RRL_bezp_zdrow_ludnosci.pdf.
 • Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Światowy Dzień Zdrowia 2007, http://kobieta.wp.pl/kat,26377,title,Swiatowy-Dzien-Zdrowia-2007,wid,8810278, wiadomosc.html?ticaid=1e46d.
 • Światowy Dzień Zdrowia 2007, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, https://www.uck.gda.pl/content/view/983/90/.
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Pojęcie i zakres zdrowia publicznego, w: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś,W. C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2013_18_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.