Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 119-128

Article title

O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne

Content

Title variants

EN
On the national interest or raison d’etat – theoretical considerations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The concepts of national interest or raison d’etat continue to be fundamental elements in the foreign policies of states. Making direct reference to these concepts is crucial for making the arguments employed in political discussions efficient. The paper presents theoretical considerations on the issue of raison d’etat or national interest. It attempts to distinguish between the meanings of these two concepts, presents the changes in how they have been understood and tries to approach them theoretically. It also refers to how the raison d’etat and national interest are understood by N. Machiavelli, C. Le Bret and a range of contemporary authors. The theoretical approach to national interest makes use of V. Udalov’s theory, which discusses this concept as understood by researchers from the two opposing blocs at the time of the Cold War – the USA and the USSR. The paper also refers to the concept of interest in the context of international relations.
EN
The concepts of national interest or raison d’etat continue to be fundamental elements in the foreign policies of states. Making direct reference to these concepts is crucial for making the arguments employed in political discussions efficient. The paper presents theoretical considerations on the issue of raison d’etat or national interest. It attempts to distinguish between the meanings of these two concepts, presents the changes in how they have been understood and tries to approach them theoretically. It also refers to how the raison d’etat and national interest are understood by N. Machiavelli, C. Le Bret and a range of contemporary authors. The theoretical approach to national interest makes use of V. Udalov’s theory, which discusses this concept as understood by researchers from the two opposing blocs at the time of the Cold War – the USA and the USSR. The paper also refers to the concept of interest in the context of international relations.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

119-128

Physical description

Dates

published
2018-06-19

Contributors

 • Poznań
 • Poznań

References

 • Arystoteles, Polityka, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Gracik,Wyd. SGH,Warszawa 2006.
 • Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Wyd. OMP, Kraków 2007.
 • Cooperative Security. Reducing ThirdWorldWars, red. I.W. Zartman, V. A. Kremenyuk Seracuse Unversity Press, Seracuse New York 1995.
 • Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Wyd. Scholar, Warszawa 2007.
 • Furniss E. S., Snyder R. C., An Introduction to American Foreign Policy, Rinehard, New York 1955.
 • Guicciardini F., The History of Italy, Princeton University Press, Princeton 1984.
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki zagranicznej RP w 2008 r. (wersja nie oparta na stenogramie sejmowym), http://www.msz.gov.pl/files/ExposeMinistraSikorskiego.doc.
 • Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Studia z teorii polityki, t. 1, Wyd. UW, Wrocław 1998.
 • Kukułka J., Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar,Wyd. WUW, Warszawa 2006.
 • Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
 • Kuźniar R., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Hali¿ak, R. Kuźniar, Wyd. WUW, Warszawa 2006.
 • Lukes S., Władza i panowanie, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia,Wyd. Znak, Kraków 2007.
 • Lukes S., Władza: pogląd radykalny, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 1997, t. 4 (17).
 • Machiavelli N., Książę, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2006.
 • Machiavelli N., Rozważania, w: Wybór pism, Wyd. PIW, Warszawa 1972.
 • Malarczyk J., „Racja stanu” w ujęciu Giovanniego Botero, w: Problemy teorii i filozofii prawa, red. J. Malarczyk, Wyd. KUL, Lublin 1985.
 • March J. C., Preferences, Power and Democracy, w: Power, Inequality and Democratic Politics, red. I. Shapiro, G. Reeher, Westview Press, Boulder, CO – London 1988.
 • Modelski G., A Theory of Foreign Policy, Praeger, London 1962.
 • Parent J. M., Machiavelli’s Missing Romulus and the Murderous Intent of The Prince, „History of Political Thought” 2005, nr 4 (vol. XXVI).
 • Pietraś Z. J., Racja stanu w polityce zagranicznej państwa, „Studia Nauk Politycznych” 1986, nr 5.
 • Popiuk-Rysinska I., Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. WUW, Warszawa 2006.
 • Power, Inequality and Democratic Politics, red. I. Shapiro, G. Reeher, Westview Press, Boulder, CO – London 1988.
 • Problemy teorii i filozofii prawa, red. J. Malarczyk, Wyd. KUL, Lublin 1985.
 • Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Wyd. PWE, Warszawa 2006.
 • Rzegocki A., Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Wyd. OMP, Kraków 2008.
 • Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa 1995.
 • Sobkowiak L., Konflikt polityczny – analiza pojęcia, w: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki, t. 1, Wyd. UW, Wrocław 1998.
 • Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak, Kraków 2007.
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. WUW, Warszawa 2006.
 • Taylor P. J., Flint C., Political Geography, Pearson Education Lim., Edinburgh 2000.
 • Tratado de la religión y virtudes que debetener el Príncipe christiano para gobernar y conservar sus Estados, contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos de ese tiempo enseñan, Madrid 1595, w:W. Buchner, Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Wyd. OMP, Kraków 2007.
 • Udalov V., National Interests and Conflict Reduction, w: Cooperative Security. Reducing Third World Wars, red. I. W. Zartman, V. A. Kremenyuk, Seracuse Unversity Press, Seracuse New York 1995.
 • Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Wyd. SGH, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2013_18_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.