PL EN


2013 | 4 | 187-200
Article title

Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych

Authors
Content
Title variants
EN
The participation of political parties in the creation of local authorities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Local authority units constitute significant structures in the creation and execution of regional policy at the regional level, as well as local policy at the district and municipal levels. Political parties play the leading role in selecting candidates for local govemment bodies. Party procedures for composing and approving councilors’ ballot papers, as well as the method of electing single person local authorities are crucial for the quality of regional and local elites of power. The character o f political leadership at regional and local levels is undoubtedly influenced by personal relations between party structures and local authorities, as well as by the type of political culture that dominates in a given community. The subject of the paper is the presentation o f the above determinants, regarding the appointment and functioning of local authorities.
PL
Jednostki samorządu terytorialnego stanowią bardzo ważne struktury w tworzeniu i realizacji polityki regionalnej na szczeblu województwa, jak również polityki lokalnej na szczeblu powiatu i gminy. W selekcji kandydatów do samorządowych organów władzy, pierwszoplanową rolę odgrywają partie polityczne. Partyjne procedury tworzenia i zatwierdzania list wyborczych na radnych, a także sposób wyboru jednoosobowych organów samorządowych mają niebagatelne znaczenie dla jakości regionalnych i lokalnych elit władzy. Na charakter przywództwa politycznego występującego na szczeblu regionalnym lub lokalnym niewątpliwy wpływ wywierają powiązania personalne struktur partyjnych z władzami samorządowymi, jak również typ kultury politycznej dominującej w danej społeczności. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie powyższych uwarunkowań związanych z wyłanianiem i funkcjonowaniem władz samorządowych.
Year
Issue
4
Pages
187-200
Physical description
Dates
published
2018-06-21
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2013_18_4_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.