PL EN


2013 | 4 | 237-250
Article title

Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy

Content
Title variants
EN
„Combination” - a mixed electoral system as a way to strengthen major political parties on the example of Lithuania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na Litwie, pomijając pierwsze tranzycyjne wybory, w wyborach do Sejmu od 1992 r. stosuje się mieszany system wyborczy w odmianie zwanej kombinacją lub superpozycją. Połowa mandatów obsadzana jest wedle formuły większości bezwzględnej, a druga połowa wedle formuły proporcjonalnej. Wyborca ma dwa głosy. W opracowaniu opisano też inne elementy systemu wyborczego i ich ewolucję. Głównym jednak pytaniem w badaniu było to czy wyniki wyborów w puli proporcjonalnej wprowadzają do parlamentu więcej partii, niż wyniki wyborów z puli większościowej. Okazuje się, że więcej partii i mniejsze partie dostają się do Sejmu właśnie dzięki formule większościowej. Przeczy to powszechnej tezie o tym, że formuła większościowa przyczynia się do zmniejszenia rozdrobnienia parlamentu i ułatwia utworzenie większościowego rządu. Ponadto, z obliczeń wynika, że druga tura, stosowana w puli większościowej, w 75% okręgów i tak potwierdza zwycięstwo kandydata, który zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze.
EN
With the exception of the first transitional elections, sińce 1992 a mixed electoral system has been used in Lithuanian elections to parliament, in a variant called the combination or superposition. Half of the seats are filled according to the absolute majority formuła, and the other half according to a proportional formuła. The voter has two votes. The paper also describes other elements of the electoral system and its evolution. The main ąuestion in the survey, however, is whether the results of the elections in the proportional part bring more parties to the parliament than the majority part of the election results. It tums out that more parties and smaller parties get into parliament thanks to the majority formuła. This contradicts the widespread thesis that the majoritarian formuła helps reduce the fragmentation of parliament and facilitates a majority govemment. Moreover, the numbers show that the second round, used in the majoritarian part of the election, in 75% of districts confirms the victory of the candidate who came first in the first round.
Year
Issue
4
Pages
237-250
Physical description
Dates
published
2018-06-21
Contributors
 • Warszawa
References
 • Andrius Kubilius - the new Prime Minister (2012), http://www3.1rs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6429&p_d=81417&p_k=2 (dostęp 3 września 2012 r.).
 • Balsavimo rezultatai pagal frakcijas (2012), http://www3.1rs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-3554&p_var=2 (dostęp 3 września 2012 r.)
 • Ishiyama J. T. (1997), Transitional Electoral Systems in Post-Communist Eastern Europę, „Political Science Quarterly. The Journal of Public and Intemational Affairs”, Vol. 112, nr 1.
 • Jarentowski M. (2012), Znaczenie drugiej tury wyborów w większościowych formułach wyborczych (na przykładzie wyborów organów wykonawczych gmin polskich z 2010 r.), „Studia Politologiczne”, Vol. 22.
 • Konstytucja Republiki Litewskiej (2001), w: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Krupavicius A. (1997), The Lithuanian Parliamentary Elections o f 1996, „Electoral Studies”, Vol. 16, nr 4.
 • Law on elections to the seimas, 9 July 1992 No 1-2721 (last amended on 15 April 2008 - No X-1490) (2008), http://www3.lrs.It/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324962.
 • Law on political parties, 25 September 1990 No 1-606 (last amended by 18 May 2010 - No XI-818) (2010), http://www3.1rs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=373926.
 • Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimr komisja, http://www.vrk.lt.
 • Massicotte L., Blais A. (1999), Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey, „Electoral Studies”, nr 3.
 • Sartori G. (1997), Comparative Constitutional Engineering: An Inąuiry into Structures, Incentives and Outcomes, London.
 • Shugart M. S., Wattenberg M. P. (2001), Mixed-Member Electoral Systems: A Definition and Typology, w: Mixed-Member Electoral Systems: The Best o f Both Worlds?, red. M. S. Shugart, M. P. Wattenberg, New York.
 • Tarasiewicz S. (2000), Wet za weto: Sejm odrzucił weto prezydenta w sprawie znowelizowanej ordynacji wyborczej, „Kurier Wileński” z dnia 19 lipca.
 • Ustawa Republiki Litewskiej z dnia 9 lipca 1992 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu (1992), „Kurier Wileński” z dnia 23 i 24 lipca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2013_18_4_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.