PL EN


2014 | 1 | 299-313
Article title

Rola czynnika kurdyjskiego w syryjskiej wojnie domowej

Content
Title variants
EN
The Role of the Kurdish Factor in the Syrian Civil War
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Syrian civil war is one of the most important problems which the international community is currently facing, but which remains unsolved since its beginning in March 2011. The high level of complexity of the conflict, the multiplicity of participants and difficulties in recognizing their true intentions make finding possible solutions less probable as the months go by. All this chaos results in the underestimation of the Kurdish factor, which is often, especially because of the increasing role of radical Islamic groups, belittled by some commentators and analysts. Moreover, the lack of unitary organizational structures that can be recognized as a representation of the interests of the Kurdish community living in the territory of Syria, its internal divisions, and the disability in creating the commonly accepted leadership makes regarding the Kurds as a uniform and internally coherent party in the war impossible. The aim of the paper is to present the role of various Kurdish organizations participating in the conflict and analyze the connections and divisions which make the Kurds unable to create a homogenous.
PL
Trwająca od marca 2011 roku syryjska wojna domowa pozostaje jednym z najbardziej aktualnych problemów, przed jakimi stoi społeczność międzynarodowa, która dotychczas nie zdołała wypracować skutecznego jego rozwiązania. Wysoki stopień skomplikowania konfliktu, wielość biorących w nim udział stron i trudności w określeniu rzeczywistych intencji poszczególnych jego aktorów, powodują, że znalezienie takiego rozwiązania z każdym miesiącem staje się coraz mniej prawdopodobne. Efektem tego chaosu jest niedostrzeganie przez wielu komentatorów i analityków znaczenia czynnika kurdyjskiego, który zwłaszcza wobec wzrastającej roli radykalnych organizacji islamskich bywa niedoceniany. Jednocześnie, brak jednolitych struktur reprezentujących interesy społeczności kurdyjskiej zamieszkującej terytorium Syrii, wewnętrzne w niej podziały i nieumiejętność wyłonienia szeroko akceptowanego przywództwa powodują, że nie sposób mówić o Kurdach jako jednolitej, spójnej stronie konfliktu. Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką poszczególne ugrupowania kurdyjskie odgrywają w syryjskiej wojnie domowej, relacji, jakie je łączą i istniejących pomiędzy nimi głębokich podziałów, powodujących, że nie są oni w stanie stworzyć jednolitego frontu, dążącego do realizacji wspólnego celu.
Year
Issue
1
Pages
299-313
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2014_19_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.