PL EN


2014 | 2 | 209-224
Article title

Female terrorism w Stanach Zjednoczonych

Content
Title variants
EN
The faces of modern female terrorism on the example of internal terrorism in the United States
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym tematem artykułu jest problem terroryzmu wewnętrznego z udziałem kobiet (female terrorism) w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo poruszono kwestie związane z próbą znalezienia odpowiedzi na pytania, czy system przeciwdziałania terroryzmowi powinien uwzględniać specyfikę płci członków organizacji terrorystycznych oraz czy wzrastające zagrożenie terroryzmem kobiecym może być jednym z katalizatorów zmian instytucjonalno-prawnych. Celem scharakteryzowania zjawiska ukazano również rozwój terroryzmu kobiecego w innych regionach świata.
EN
The paper presents the issue of female terrorism, focusing primarily on selected examples in the United States. It additionally discusses the issues related to the attempt to answer the question of whether a system of counter-terrorism should take into account the gender of members of terrorist organizations,and whether the increasing threat of female terrorism may be one of the catalysts behind institutional and legal changes. Furthermore, the development of female terrorism in other regions of the world is analyzed.
Year
Issue
2
Pages
209-224
Physical description
Dates
published
2014-04-01
Contributors
 • Warszawa
References
 • AEPA Animal Enterprise Protection Act, Pub. L. 102-343 Aug, 26, 1992.
 • AETA Animal Enterprise Terrorism Act, Pub. L. 109-374 Nov. 27, 2006.
 • Associated Press (2000), Woman with alleged terrorist ties gets plea deal, „Los Angeles Times” z dn. 6 lutego 2000 r.
 • Bazylow L. (1960), Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878-1881, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Berko A. (2010), Droga do raju: świat wewnętrzny zamachowców samobójców, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.
 • Bjelopera J. P. (2013), The domestic terrorist threat: background and issues fo r Congress, „CRS Reports for Congress”, January 17, 2013, http://www.fas.org/sgp/crs/terror/R42536.pdf, 18.11.2013.
 • Blee K. M. (2005), Women and organized racial terrorism in the USA, „Studies in Conflicts and Terrorism”, Vol. 28, nr 25, s. 428-430.
 • Bloom M. (2011), Bombshell: women and terrorism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Bloom M. (2005), Terror’s stealth weapon: women, „The LA Times” z dn. 29 listopada 2005 r.
 • Bolechów B. (2010), Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, PWN, Warszawa.
 • Brym R., Araj B. (2012), Are suicide bomber suicidal?, „Studies in Conflicts and Terrorism”, nr 35, s. 432-443.
 • Cook D., Women lighting in jihad, w: Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. C. D. Ness, Routledge, New York-London, s. 37-48.
 • Cunningham K. J. (2003), Cross-regional trends in female terrorism, „Studies in Conflict and Terrorism”, Vol. 26, nr 3, s. 171-195.
 • Cunningham K. J. (2012), Countering female terrorism, w: J. Horgan, K. Braddock, Terrorism studies: a reader, Routledge, London-New York, s. 439-453.
 • Department of Justice (2012), National Crime Victimization Survey 2012, October 2013, http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv12.pdf, 2.12.2013.
 • Doan A. E. (2007), Opposition and intimidation: the abortion wars and strategies o f political harassment, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • El Saaraj E. (2002), Suicide bombers: dignity, despair, and the need o f hope, „Journal of Palestine Studies”, nr 4, s. 71-76.
 • EPA Ecoterrorism Prevention Act, HR 4454 IH, 108th Congress, May 20, 2004, https://www.govtrack.us/congress/bills/108/hr4454/text, 1.12.2013.
 • Erez E. (2008), Martyrs or murders? Victims or victimizers?, w: C. D. Ness, Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, Routledge, New York-London, s. 146-166.
 • Eubank W. L., Weinberg L. (1994), Does democracy encourage terrorism, „Terrorism and Political Violence”, Vol. 6, nr 4, s. 417-435.
 • FBI (2012), Uniform Crime Reports 2012, http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr, 2.12.2013.
 • FBI (2013a), The most wanted terrorists, May 5, 2013, http://www.fbi.gov/news/stories/2013/may/joanne-chesimard-first-woman-named-most-wanted-terrorists-list, 10.11.2013.
 • FBI (2013b), Wanted by the FBI: domestic terrorism, http://www.fbi.gov/wanted/dt, 1.12.2013.
 • FBI (2014), What we investigate, http://www.fbi.gov/albuquerque/about-us/what-we-investigate, 1.01.2014.
 • Gazzola L. (2012), Animal-Rights Activists Like Me A ren’t Terrorists, January 9, 2012, http://otherwords.org/animal-rights_activists_like_me_arent_terrorists/, 2.12.2013.
 • Global Terrorism Database (2013), http://www.start.umd.edu/gtd/ (2.01.2014).
 • Horgan J. (2008), Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa.
 • Irving S. (2012), Leila Khaled: icon o f Palestinian Liberation, Pluto Press, New York-London.
 • Jacobs R. (1997), The way the wind blew: a history o f the Weather Underground, Verso, London-New York.
 • Jacques K., Taylor P. J. (2013), Myths and realities o f female-perpetrated terrorism, „Law and Human Behavior”, Vol. 37, s. 35-44.
 • Khaled L. (1973), My People shall live: the autobiography of a revolutionary, Hodder and Stoughton, London.
 • Levin J. (2006), Domestic terrorism, Chelsea House Pub., New York.
 • McCauley C., Moskalenko S. (2008), Mechanisms of political radicalization: pathways toward terrorism, „Terrorism and Political Science”, Vol. 20, Issue 3, s. 415-433.
 • MacDonald E. (1992), Shoot the women first, Random House, London.
 • Nacos B. L. (2008), The portrayal o f female terrorists in the media, w: Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. C. D.Ness, Routledge, New York-London, s. 217-233.
 • Nance M. W. (2014), Terrorist recognition handbook: a manualfor predicting and identifying terrorist activities, wyd. 3, Taylor & Francis, Boca Raton.
 • National Strategy on Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism, Aug. 3, 2011, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/empowering_local_partners.pdf, 1.02.2013.
 • NARAL Pro-choice America Foundation, Anti-choice violence and intimidation, http://www.prochoiceamerica.org/assets/files/abortion-access-to-abortion-violence.pdf, 2.01.2014.
 • Ness C. D. (2008), In the name o f the cause. Women’s work in secular and religious terrorism, Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. eadem, Routledge, New York-London, s. 11-36.
 • Nordstrom C. (2008), (Gender) war, w: Female terrorism and militancy. Agency, utility and organization, red. C. D. Ness, Routledge, New York-London, s. 69-83.
 • Novak M. (1988), Przebudzenie etnicznej Ameryki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • O’Gorman E., Jabri V. (1999), Locating differences in feminist international relations, w: Women, culture, international relations, red. E. O’Gorman, V. Jabri, Lynne Rienner Publishers, London,
 • s. 1-16.
 • Peck A. (2005), Teleewangelizm, apokalipsa i polityka: współczesna prawica protestancka w Stanach Zjednoczonych, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn.
 • Peck A. (2007), W poszukiwaniu tożsamości: rasizm w amerykańskich koncepcjach religijnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Peck A. (2010) Trzecia Świątynia jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Peterka-Benton D., Benton B. (2014), Effects o f cultural collectivism on terrorism favorability, „Journal of Applied Security Research”, Vol. 9, Issue 1, s. 17-40.
 • Phillips P. J. (2013), Female lone wolf terrorism: the economic analysis o f uniquely gendered lived experiences, October 31, 2013, https://papers.ssrn.co/sol3/papers.cfm?abstract_id=2347881,
 • 12.2013.
 • Plumer B. (2013), Nine facts about terrorism in the United States since 9/11, „Washington Post” (on-line) z dn. 11 września 2013 r.
 • Posłuszna E. (2012), Ekstremizm ekologiczny: źródła - przejawy - perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Primoratz I. (1997), Czym jest terroryzm?, w: Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. J. Hołówka, Spacja, Warszawa, s. 245-259.
 • Rapoport D. C. (2004), The Four Waves o f modern terrorism, w: Attacking terrorism: Elements of a grand strategy, red. A. K. Cronin, J. Ludes, Georgtown University Press, Washington DC, s. 48-73.
 • Schmidt A. (1992), Terrorism and democracy, „Terrorism and Political Violence”, Vol. 4, nr 4, s. 14-25.
 • Simon J. D. (2013), Lone Wolf Terrorism: understanding the growing threat, Prometheus Books, New York.
 • Sinnott-Armstrong W. (1997), O Primoratza definicji terroryzmu, w: Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. J. Hołówka, Spacja, Warszawa, s. 261-269.
 • Smith H. L., Carroll B. A. (2000), Women'spolitical & social thought: an anthology, Indiana University Press, Bloomington.
 • United States Code (2013), http://uscode.house.gov/, 1.12.2013.
 • USA PATRIOT Act, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Acts of 2001, Pub. L 107-56, 26 październik 2001.
 • Wesley J. K. (2006), Considering the context of women's violence: gender lived experiences and cumulative victimization, „Feminist Criminology”, Vol. 1, nr 4, październik, s. 303-328.
 • Victor B. (2003), Army ofRoses: Inside the world of Palestinian women suicide bombers, PA Rodale Emmaus.
 • Ziębą A. (2013), Europa nigdy nie będzie bezpieczna, 23 września 2013 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/438659,europa-nigdy-me-bedzie-bezpieczna-po-ataku-terrorystow-w-nairobi.html, 23.09.2013.
 • Zimbardo P. G. (2008), Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2014_19_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.