PL EN


2014 | 3 | 171-183
Article title

The politics of language and education in Georgia (compared with the Baltic States and Ukraine)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the process of ensuring successful and full integration, one of the main obstacles is the lack of knowledge of the state language by ethnic minorities. Despite the fact that Georgia has achieved some success in building a democratic state, democratic institutions are still weak in the country. Having weak democratic institutions makes it very difficult to transform diverse religious and ethnic groups into one civil unit. A lack of trust towards political institutions on the one hand, and the weakness of these institutions on the other, leads to the mutual alienation and isolation of different segments of society. The Georgian government, unlike the Baltic States and Ukraine, by way of teaching Georgian to its minorities, set increasing their civic integration and activity in civic spaces as a goal. How successful the steps taken in this regard were is another question.
PL
W procesie zapewniania pełnej integracji mniejszości narodowych w państwie, jedną z najczęściej wymienianych przeszkód jest brak znajomości języka państwowego przez owe mniejszości. Pomimo faktu, że Gruzja osiągnęła pewien sukces w budowaniu demokracji, instytucje państwowe są wciąż słabe, co z kolei przekłada się na trudności w procesie integrowania różnych grup religijnych i etnicznych z państwem. Brak zaufania do instytucji politycznych z jednej strony i słabość tych instytucji z drugiej, prowadzi do wzajemnego wyobcowania i izolacji różnych grup społecznych. Rząd gruziński, w przeciwieństwie do krajów bałtyckich i Ukrainy, zbliżając Gruzinów do tamtejszych grup mniejszościowych, postanowił zwiększyć ich udział i aktywność w przestrzeni obywatelskiej.
Year
Issue
3
Pages
171-183
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
author
 • Tbilisi, Gruzja
References
 • Dundua S., Abashidze Z. (2009), Ethnic and Religious Identities and Civic Integration Issues in Georgia (in Georgian), “Intelekti”, Tbilisi.
 • Ethnic and Religious Minorities in Georgia – Achievements and Challenges (in Georgian) discussion held in November 1, 2012, http://tolerantoba.ge/index.php?id=1281619861&kat=316, 3.01.2014.
 • Janashia S. (Police Report 2009), The Quality Assurance System in Georgia, (in Georgian), Caucasus Institute for Pease, Democracy and Development, http://www.cipdd.org/upload/files/cipdd_education_quality_assurance_geo.pdf, 18.12.2013.
 • Jarve P. (2003), Language Battles in the Baltic States: 1989 to 2002, in: Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in Transition Countries, eds. F. Daftary, F. Grin, LGI/ECMI Series on Ethno politics and Minority Issue.
 • Low of General Education of Georgia (in Georgian), http://www.mes.gov.ge/uploads/Licenzireba/kanoni%20zogadi%20ganatlebis%20shesaxeb.pdf, 5.12.2013.
 • Matsaberidze M. (1996), The Political Concept of the Constitution of Georgia 1921 (in Georgian), Tbilisi, I. Chavchavadze International Educational Society “Knowledge” of the Republic of Georgia.
 • National Integration and Tolerance in Georgia Assessment Survey Report (October 2008), http://www.una.ge/eng/artdetail.php?id=74&group=documents, 10.12.2013.
 • Stepanenko V. (2003), Identities and Language Politics in Ukraine: The Challenges of Nation-State Building, in: Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in Transition Countries, eds. F. Daftary F. Grin, LGI/ECMI Series on Ethno Politics and Minority Issues.
 • The Constitution of Georgia 1921 (in Georgian), http://constcentre.gov.ge/failebi/1921_clis_konstitucia_33442.pdf, 15.12.2013.
 • The Constitution of Ukraine (in Russian), http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/razdel-1/, 20.01.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2014_19_3_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.