PL EN


2014 | 3 | 19-31
Article title

The Swiss model of federalism. Some lessons for the European Union

Content
Title variants
PL
Szwajcarski model federalizmu. Wnioski dla Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zasada federalizmu w Szwajcarii rozwijała się przez wieki. Był to proces, który nie zawsze przebiega ł w sposób pokojowy. Stworzenie szwajcarskiej państwowości wymagało pogodzenia różnych grup i interesów. Dzisiejsze rozwiązania federalne w Szwajcarii umożliwiają pokojowe współistnienie różnych grup językowych i religijnych. Kolejnym wyzwaniem było pogodzenie interesów bogatych i biednych kantonów. Poznanie mechanizmów federalizmu szwajcarskiego może stanowić wskazówkę dla dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej, która pod wieloma względami przypomina Szwajcarię.
EN
The federal principle in Switzerland has been developing for centuries. It was a process that has not always proceeded in a peaceful manner. The creation of Swiss statehood required reconciling different groups and interests. Today’s federal solutions in Switzerland allow for the peaceful co-existence of different language and religious groups. Another challenge is to reconcile the interests of wealthy and poor cantons. Understanding how this happened can provide guidance for further integration within the European Union, which in many aspects might be compared to Switzerland.
Year
Issue
3
Pages
19-31
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2014_19_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.