Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 107-118

Article title

Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji

Content

Title variants

EN
Municipal social welfare - twenty five years of transformation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest refleksji nad dwudziestopięcioleciem funkcjonowania pomocy społecznej w strukturach odrodzonego samorządu gminnego. Najpierw ogólnie zostało ukazane znaczenie procesów decentralizacji we współczesnej pomocy społecznej. Następnie przedstawiono pokrótce polskie doświadczenia gminnej pomocy społecznej, sięgające uchwalonej w 1923 roku ustawy o opiece społecznej. W dalszej kolejności zaprezentowana została kluczowa rola ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku, skutki reformy administracyjnej wdrożonej 1 stycznia 1999 roku oraz aktualne wyzwania stojące przed gminną pomocą społeczną.
EN
The paper is devoted to reflections on the functioning of social welfare in the restored structures of local government in last twenty-five years. Firstly, it generally shows the importance of decentralization processes in contemporary social welfare. Then it briefly presents the experiences of Polish municipal social welfare, on the basis of the Social Welfare Act adopted in 1923. Next, it presents the key role of the Social Assistance Act of 29 November 1990, the effects of the administrative reform implemented on 1 January 1999 and the current challenges facing municipal social welfare.

Year

Issue

4

Pages

107-118

Physical description

Dates

published
2015-12-01

Contributors

 • Warszawa

References

 • Błędowski P., Kubicki P. (2009), Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, „Polityka Społeczna”, nr 11-12.
 • Kamiński T. (2012), Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Kaźmierczak T. (2000), Pomoc społeczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kerlin J. (2002/2003), Pomoc społeczna po reformie administracyjnej 1999 r: Analiza polityki i jej skutków, w: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leś, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo
 • Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Księżpolski M. (1999), Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Maciejko W. (2009), Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa.
 • Rybka I. (2006), Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991-2006. Możliwości i bariery zastosowania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.21.pdf, 12 maja 2015.
 • Rymsza M. (2002), Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku, w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, red. K. Frysztacki, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Skidmore R. A., Thackeray M. G. (1996), Wprowadzenie do pracy socjalnej, Interart, Warszawa.
 • Staręga-Piasek J. (2006), Przyczynek do decentralizacji pomocy społecznej, w: Nowe dylematy polityki społecznej, red. S. Golinowska, M. Boni, Nowe dylematy polityki społecznej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2015_20_4_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.