PL EN


2016 | 1 | 49-62
Article title

Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin

Authors
Content
Title variants
EN
A sociological portrait of the collapse of a political actor on the example of the League of Polish Families
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt at theoretical and empirical research into a peculiar phenomenon in politics, namely the collapse of a political actor. The paper presents fragments of both quantitative and qualitative sociological research conducted in 2007 as part of my PhD dissertation “The League of Polish Families as a social actor.” The studies address the fundamental question: what were the causes of the collapse of the national-patriotic party, the League of Polish Families in 2007? Undoubtedly, its fall was influenced not only by the mistakes made within party structures, but also by the lack of intellectual support making the League of Polish Families’ program competitive in relation to other actors of Polish political scene.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą rozważań teoretycznych i empirycznych nad osobliwym zjawiskiem w polityce, a mianowicie upadkiem aktora politycznego. W związku z tym zostały ukazane fragmenty badań socjologicznych przeprowadzonych w 2007 roku, zarówno ilościowych i jakościowych z pracy doktorskiej pt. Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny (por. Płoski, 2013). Przedstawione badania odpowiadają na zasadnicze pytanie: jakie były przyczyny upadku partii narodowo-patriotycznej Liga Polskich Rodzin w 2007 roku? Niewątpliwie na jej upadek miały wpływ nie tylko błędy w funkcjonowaniu struktur partyjnych, ale także brak zaplecza intelektualnego, które spowodowałoby, iż program Ligi Polskich Rodzin byłby konkurencyjny w odniesieniu do innych aktorów polskiej sceny politycznej.
Year
Issue
1
Pages
49-62
Physical description
Dates
published
2016-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2016_21_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.