Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 137-154

Article title

The problem of mounting income inequalities in the world vis-a-vis the phenomenon of harmful tax competition. The ICIJ tracking down the greatest financial scandals of the 21st century

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In May 2016, over 350 economists from thirty states signed a letter to global political leaders and the G-7 in particular, warning that tax havens are socially unfair and have no economic justification whatsoever. The author of the best selling Capital in the Twenty-First Century, Thomas Piketty, Professor of Columbia University, the adviser to the UN Secretary General Jeffrey Sachs and Professor of Princeton University and Nobel Winner, Angus Deaton, alongside many renowned academics, called to make the global tax system more transparent and to introduce regulations that would curb the activities of Offshore Financial Centers (OFCs). An NGO Oxfam International, which coordinated the writing of the letter, called upon global leaders to develop a joint standpoint to abandon the secrecy of business operations in tax havens and reveal what harms they bring. According to the analysts from Oxfam, Credit Suisse and UNCTAD, what is called tax optimization actually contributes to greater global income disparities, which are treated as the gravest global issue in the 21st century. The author refers to academic analyses and the results of the journalistic investigations of the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in an attempt to diagnose and examine those mutual dependencies and to present the various harms the procedure brings to economies and societies, and presents his own assessment and forecasts for the future.
PL
W maju 2016 roku ponad 350 ekonomistów z 30 krajów świata podpisało się pod listem do światowych liderów politycznych z grupą G-7 na czele, ostrzegając, że działanie rajów podatkowych jest nie tylko niesprawiedliwe społecznie, ale też nie ma współcześnie jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego. Autor bestsellerowej pracy naukowej Kapitał w XXI wieku Thomas Piketty, profesor Columbia University i doradca sekretarza generalnego ONZ Jeffrey Sachs, profesor Princeton University i laureat Nagrody Nobla Angus Denton oraz wielu innych cenionych autorytetów naukowych wezwali do wprowadzenia większej przejrzystości w globalnym systemie podatkowym i wprowadzenia regula cji ograniczających funkcjonowanie tzw. OFC. Także organizacja pozarządowa Oxfam International, która koordynowała stworzenie listu, wezwała światowych liderów do ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie ukrócenia tajemnicy związanej z funkcjonowaniem spółek w rajach podatkowych, ujawniając szkody, jakie one przynoszą. Tzw. optymalizacja podatkowa w opinii cytowanych w artykule analityków Oxfam, Credit Suisse i UNCTAD przyczynia się do pogłębiania globalnych nierówności dochodowych, traktowanych jako największy problem globalny XXI wieku. Autor, powołując się na ww. analizy naukowe oraz wyniki śledztwa dziennikarskiego Międzynarodowego Zrzeszenia Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), stara się zdiagnozować i przybliżyć te wzajemne zależności, ukazać wielorakie szkody, jakie proceder ten przynosi gospodarkom i społeczeństwom, prezentując własne oceny i prognozy na przyszłość.

Year

Issue

2

Pages

137-154

Physical description

Dates

published
2016-06-15

Contributors

 • Poznań

References

 • znanych ekonomistów: raje podatkowe nie mają uzasadnienia (2016), http://wyborcza.biz/biznes/1,148065,20046292,350-znanych-ekonomistow-raje-podatkowe-nie-maja-uzasadnienia.html#ixzz49J81qGov, 09.05.2016.
 • people own the same as half the world, reveals Oxfam Davos report (2016), “The Economist”, 18.01.2016.
 • An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, December 6, 2012, COM(2012) 722 final, {SWD(2012) 403 final} {SWD(2012) 404 final}.
 • An Economy for the 1%. How privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped (2016), 210 Oxfam Briefing Paper, 18.01.2016.
 • Bielecki J. (2016), Panama skusiła wszystkich, http://www.rp.pl/Panama-Papers/304049857-Panamaskusila-wszystkich.html, 04.04.2016.
 • Boland-Rudder H. (2016), US States Under Pressure As World Pushes For Financial Transparency, https://panamapapers.icij.org/20160513-us-states-london-summit.html, 13.05.2016.
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the council on concrete ways to reinforce the fight against tax fraud and tax evasion including in relation to third countries
 • European Commission, Brussels, 27.6.2012, COM(2012) 351 final.
 • Credit Suisse, Research Institute Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts, Global Wealth Report 2015, October 2015.
 • Fusion, Inside The Panama Papers: Dirty Little Secrets, https://www.youtube.com/watch?v=TvPBM8zAc1o.
 • Gravelle J. G. (2013), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Senior Specialist in Economic Policy, Congressional Research Service 7-5700, R40623, http://www.crs.gov, 23.01.2013.
 • Grzywacz J. (2011), Pranie pieniędzy. Metody/Raje podatkowe/Zwalczanie, Warszawa.
 • Henry J. S. (2012), Senior Advisor/Global Board Member, Tax Justice Network, July 2012, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf.
 • Hollande zapowiada walkę z rajami podatkowymi (2013), “Rzeczpospolita”, http//www.ekonomia.rp.pl, 10.04.2013.
 • http//www. rajepodatkowe.com.pl.
 • http//www.irs.gov.
 • http//www.uglandhouse.ky.
 • http://www.financialsecrecyindex.com/.
 • http://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2016/01/62-people-own-same-as-half-worldsays-oxfam-inequality-report-davos-world-economic-forum (62 people own same as half world – Oxfam 18th Jan, 2016).
 • http://www.rp.pl/Panama-Papers/160409670-Panama-informuje-o-sledztwie-w-sprawie-Panama-Papers.html, 05.04.2016.
 • Interpretacja podatkowa, raj podatkowy... – wszystko, co warto wiedzieć o podatkach, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room, 01.06.2015.
 • Jak funkcjonuje zarządzanie gospodarcze w UE? (2014), Komisja Europejska, Bruksela, 28 maja 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-979_pl.htm.
 • Krukowska M. (2015), 10 największych rajów podatkowych na świecie, http://csr.forbes.pl/najwiekszeraje-podatkowe-na-swiecie,artykuly,196503,1,1.html, 29.06.2015.
 • Kuciak I. (2012), Raje podatkowe w zmniejszaniu obciążeń podatkowych, Łódź.
 • Langer D. (2007), Przewodnik po rajach podatkowych.
 • Leak of the century, The lesson of the Panama papers (2016), “The Economist”, 09.04.2016.
 • Lipowski T. (2002), Raje podatkowe – charakterystyka i sposoby wykorzystywania, Gdańsk.
 • Londyn idzie na wojnę z oszustami podatkowymi (2013), “Rzeczpospolita”, http//www.ekonomia.rp.pl, 10.05.2013.
 • Many men, many plans, The furore from the Panama papers will only grow bigger (2016), “The Economist”, 04.04.2016.
 • Mazur Ł. (ed.) (2012), Optymalizacja podatkowa, Warszawa.
 • Obermayer B., Ryle G., Guevara M. W., Hudson M., Bernstein J., Fitzgibbon W., Cabra M., Hamilton M. H., Obermaier F., Chittum R., Diaz-Struck E., Carvajal R., Schilis-Gallego C., Rey M. G.,
 • Reuter D., Galizia M. C., Boland-Rudder H., Fiandor M., Torres M. (2016), Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption, https://panamapapers.icij. org/20160403-panama-papers-global-overview.html.
 • OECD (2010), Offshore Voluntary Disclosure, comparative analysis, guidance and policy advice, Paris.
 • Oxfam says wealth of richest 1% equal to other 99% (2016), http://www.bbc.com/news/business-35339475, 18.01.2016.
 • Raje podatkowe mają być bardziej transparentne (2013), “Rzeczpospolita”, http//www.ekonomia.rp.pl, 02.05.2013.
 • Ryle G., Fitzgibbon W., Cabra M., Carvajal R., Guevara M. W., Hamilton M. H., Stites T. (2015), SWISS LEAKS: MURKY CASH SHELTERED BY BANK SECRECY Banking Giant HSBC Sheltered Murky Cash Linked to Dictators and Arms Dealers, https://www.icij.org/project/swiss-leaks.
 • Special Report: offshore finance (2013), “The Economist”, Storm Survivors, 16.02.2013.
 • The Economist explains, What are the Panama papers and why do they matter? (2016), “The Economist”, 04.04.2016.
 • The Price of Offshore Revisited: Press Release – 19th July 2012 (2012), http://www.taxjustice.net.
 • Unikanie podatków. Bruksela chce walczyć z optymalizacją podatkową firm (2015), http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/unikanie-podatkow-bruksela-chcewalczyc- z,63,0,1716287.html.
 • Wayne L., Carr K., Guevara M. W., Cabra M., Hudson M. (2015), Deals in Luxembourg. Leaked Documents Expose Global Companies’ Secret Tax, https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks.
 • We’ve Already Solved Oxfam’s Little Inequality Problem (2016), http://www.forbes.com/sites/timworstall/2016/01/18/weve-already-solved-oxfams-little-inequality-problem/#7de29cf26122.
 • What does offshore mean? The popular financial term explained, www.taxhavensguide.com/tax-haven.php.
 • Winter L. (2010), Raje podatkowe. Raport specjalny, Warszawa.
 • Wojtasik P. (2016), Panama papers: ucieczka do raju podatkowego to spore oszczędności, http://www.rp.pl/Panama-Papers/160409670-Panama-informuje-o-sledztwie-w-sprawie-Panama-Papers. html, 05.04.2016.
 • Żelazny P. (2016), Złoczyńcy, których od dawna dobrze znamy, http://www.rp.pl/Panama-Papers/304049853-Zloczyncy-ktorych-od-dawna-dobrze-znamy.html, 04.04.2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2016_21_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.