PL EN


2016 | 2 | 105-114
Article title

Present and potential factors destabilizing Central Asia as a challenge to the European Union

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Central Asia is struggling with various challenges ranging from conflicts over water to ethnic and religious conflicts. Another factor destabilizing the situation is the mounting regional competition between Russia, China and the USA. While Russia is trying to maintain its zone of influence, China wants to build its own zone. US activities are mainly related to stabilization in Afghanistan. Given this background and the different problems and challenges, the EU’s activities in this region are negligible. Soft instruments prevail, but EU activities are anything but coherent, as the EU lacks a broad, long-term strategy of relations with Central Asia that could redefine EU involvement in the region.
PL
Azja Centralna boryka się z różnymi wyzwaniami od konfliktów o wodę, po na tle etnicznym, religijnym. Kolejnym czynnikiem destabilizacyjnym jest rosnąca rywalizacja w regionie pomiędzy Rosją, Chinami i USA. O ile Rosja chce utrzymać swoją strefę wpływów, o tyle Chiny chcą zbudować swoją. Aktywność USA związana jest przede wszystkim ze stabilizacją Afganistanu. Na tym tle oraz wobec różnych problemów i wyzwań, aktywność UE jest niewielka. Przeważają instrumenty miękkie, ale działania UE nie są spójne, bowiem brakuje szerszej i długofalowej strategii wobec Azji Centralnej, która przedefiniowałaby zaangażowanie unijne wobec tego regionu.
Year
Issue
2
Pages
105-114
Physical description
Dates
published
2016-06-15
Contributors
 • Poznań
References
 • Azhiben S. (2008), The Andijan Events: Radical Islam and Conflict in Uzbekistan, “Conflict & Communication Online,” vol. 7, no. 1, http://www.cco.regener-online.de/2008_1/pdf/azhiben.pdf, May 20, 2016.
 • Bodio T., Załęski P. (2008), Problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego w państwach Azji Centralnej, in: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, eds. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin.
 • Central Asia Population (2016), http://www.worldometers.info/world-population/central-asia-population/, May 17, 2016.
 • Cierpiński Z. (2009), Kotlina Fergańska rozsadnik „narkoislamizmu”, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu, May 13, 2016.
 • Delcour L. (2011), Shaping the Post-Soviet Space? EU Policies and Approaches to Region-Building, Burlington.
 • The European Union and Central Asia: The New Partnership in action (2009), http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf, June 10, 2016.
 • Frenken K. (2013), Food and Agriculture Organization of the United, Irrigation In Central Asia In Figures, “AQUASTAT Survey” – 2012, Rome.
 • Hartman J. W. (2016), The May 2005 Andijan Uprising: What We Know, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program-A Joint Transatlantic Research and Policy Center, “Silk Road Paper”.
 • Gacek Ł. (2013), Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kozłowski K. (2012), Kolory Rewolucji, Poltext, Warszawa.
 • Lang J. (2013), The radical Islamic militants of Central Asia, New York.
 • Matveeva A. (2006), EU Stakes in Central Asia, “Chaillot Papers” no. 91, July, special issue.
 • McGlinchey E. Project M. (2011), Chaos, Violence, Dynasty: Politics And Islam In Central Asia, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
 • Micklin P. (2007), The Aral Sea Disaster, “Annual Review of Earth and Planetary Sciences” vol. 35, http://www.terras-altas.net.br/MA-2013/desastres%20ambientais/AralSeaDisaster.pdf, May 18, 2016.
 • Olcott M. B. (2012), In The Whirlwind Of Jihad, Brookings Institution Press, Washington, DC.
 • PCA-Kazakstan (1996), http://ec.europa.eu/external_relations/central_asia/pca/index_en.htm, June 10, 2016.
 • Perkowska A. (2013), Dezintegracja regionu Azji Centralnej jako pochodna uwarunkowań wewnętrznych, “Polityka i Bezpieczeństwo”, no. 2.
 • Rashid A. (1997), The New Great Game – the Battle for Central Asia’s Oil, “Far Eastern Economic Review”, 10 April.
 • Rashid A. (2003), Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa.
 • “Rocznik strategiczny” 2014/15 (2015), Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, vol. 20, Warszawa.
 • Shukuralieva N. (2013), Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.
 • Sikorski T. (2010), Masakry etniczne w Kirgistanie przyczyny oraz reakcje międzynarodowe, “Biuletyn” Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, no. 98, Warszawa, http://www.pism. pl/zalaczniki/Biuletyn_706.pdf, May 15, 2016.
 • Słojewska A., Wielkie bitwy o wodę, http://www.rp.pl/artykul/1035598-Wielkie-bitwy-o-wode.html#ap-2, May 17, 2016.
 • Stein M. (2012), Uzbekistan’s View of Security in Afghanistan After 2014, “Military Review”, vol. 92, issue 3.
 • Wiśniewska I. (2013), Integracja euroazjatycka rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, “Prace OSW”, no. 44, Warszawa.
 • World Drug Report (2013), United Nations on Drugs and Crime, Vienna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2016_21_2_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.