PL EN


2016 | 3 | 79-92
Article title

Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus

Content
Title variants
EN
The Family 500+ program – a family support policy, or a demographic growth stimulator
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to determine the ratio legis of the 500+ program in the Polish State Aid for Child Support Act. The study highlights the long-term disregard for supporting families in State policy. It shows also the legal, economic and systemic causes of the current demographic crisis in Poland. This study offers an overview of existing solutions and an analysis of the true purpose of the newly introduced law. In conclusion, the author states that although the legislative work is a milestone in the field of Polish pro-family policy, there are a lot of drawbacks in these solutions. The 500+ Program should be applied as a supplementary tool, rather than the main tool of Polish demographic policy.
PL
Celem niniejszego opracowania było określenie ratio legis Programu 500 plus w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W artykule podkreślono, że przez wiele lat trudno doszukać się skutecznych mechanizmów oddziaływania polityki prorodzinnej w Polsce. Ukazano prawne, ekonomiczne i systemowe przyczyny aktualnego kryzysu demograficznego. Opracowanie stanowi omówienie obowiązujących rozwiązań oraz analizę rzeczywistego celu nowo wprowadzonej regulacji prawnej. W konkluzji autor stwierdza, że podjęte prace legislacyjne to milowy krok w zakresie polskiej polityki prorodzinnej, choć są to rozwiązania nie pozbawione wad. Program 500 plus należy potraktować wspomagająco, nie zaś jako kluczowe narzędzie polityki demograficznej Polski.
Year
Issue
3
Pages
79-92
Physical description
Dates
published
2016-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2016_21_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.