PL EN


2016 | 4 | 119-132
Article title

The representation of women in the government decision making in Hungary. Woman’s participation at the middle-level

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu było zbadanie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji rządowych na Węgrzech. Zarówno na poziomie ministerialnym, jak i na poziomie sekretarzy stanu. Albowiem to właśnie sekretarze stanu na Węgrzech, na płaszczyźnie politycznej oraz biurokratycznej, odgrywają również istotną rolę w procesie podejmowania decyzji. Co więcej zaobserwowano, że jedynym miejscem, w procesie podejmowania decyzji politycznych na Węgrzech, gdzie może realnie pojawić się większa liczba kobiet są stanowiska zastępców sekretarzy stanu. Wynika to z zaistnienia dwóch głównych powodów: węgierskiej kultury politycznej i tradycji politycznej oraz funkcjonowania partii politycznych, jako swego rodzaju gate-keeperów, w procesie rekrutacji na najważniejsze stanowiska w gabinecie rządowym. Praca swym zasięgiem obejmuje lata 1990–2014, wskazując zmiany w zakresie udziału kobiet w różnych rządach oraz w ich strukturze wewnętrznej. Wyniki oparte są na badaniach empirycznych, które analizują kluczowe organy ministerialne oraz władzy wykonawczej. Analiza obejmuje wszystkich przywódców politycznych i administracje rządów od 1990 do czerwca 2006 r., a także od 2010 do czerwca 2014 r.
EN
The goal of this paper to examine women’s participation in Hungarian government decision making not only at ministerial level but also at state secretary level because political and bureaucratic state secretaries play important role in decision making process, too. The only place in the political decision making in Hungary where women can appear larger number is a deputy state secretary position. There are two reasons in the background: Hungarian political culture and political tradition and gate-keeper role of parties in recruitment process of powerful positions in cabinets. The paper covers the 1990–2014 period and shows changing of women’s participation at different governments and in varying government structure. The results are based on an empirical database which concludes data about top ministerial executive bodies. The database includes all political and bureaucratic leaders of governments from 1990 to June 2006 and from 2010 to June 2014.
Year
Issue
4
Pages
119-132
Physical description
Dates
published
2016-12-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2016_21_4_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.