PL EN


2017 | 3 | 161-178
Article title

Is America safer today? The first changes to U.S. foreign and security policy during the presidency of Donald Trump

Content
Title variants
PL
Czy Ameryka jest teraz bezpieczniejsza? O pierwszych zmianach w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA za prezydentury Donalda Trumpa
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje pierwsze miesiące prezydentury Donalda Trumpa. Przedstawia jego najważniejsze decyzje w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, głosy krytyczne i wspierające oraz ewentualne implikacje dla bezpieczeństwa USA. Już podczas kampanii wyborczej niektóre propozycje Trumpa wywoływały niepokój społeczności międzynarodowej i wiele pytań w kontekście dotychczasowych sojuszy. Zapowiedział m.in. wprowadzenie rygorystycznych przepisów w prawie emigracyjnym, niezwłoczną deportację nielegalnych imigrantów z USA, przywróceniem tortur jako narzędzia walki z terrorystami, podważał ponadto dotychczasową politykę współpracy z sojusznikami, kwestionując dążenie do zapewniania bezpieczeństwa innym krajom na koszt USA. Podjęte podczas pierwszych 100 dni urzędowania Donalda Trumpa decyzje wpływają nie tylko na sytuację wewnętrzną USA, zarówno w kontekście bezpieczeństwa kraju, jak i systemu politycznego, ze względu na rodzący się kryzys konstytucyjny i tarcia pomiędzy władzą wykonawczą i sądowniczą. Jego decyzje wpływają również na stosunki pomiędzy USA i ich sojusznikami oraz przekształcają rolę Stanów Zjednoczonych w świecie i wpływ supermocarstwa na system zbiorowego bezpieczeństwa.  
EN
This article describes the first months of Donald Trump’s presidency. It presents his most important decisions on U.S. foreign and security policy, the voices of those critical and supportive of him, and possible implications for U.S. security. Even during his election campaign, some of Trump’s proposals raised concerns among the international community and many questions about past alliances. He has announced the introduction of laws for the immediate removal of illegal immigrants from the United States, and the reintroduction of torture as a tool for fighting terrorism. He has criticized the current policy of cooperation with allies, and the provision of security to other countries at the expense of the United States. The decisions made during Donald Trump’s first 100 days affect the internal situation of the United States, both in the context of national security and the political system, due to the emerging constitutional crisis and the friction between the executive and the judiciary branches. His decisions also affect relations between the United States and its allies, transforming America’s role in the world and the impact of the superpower on the collective system of security.
Year
Issue
3
Pages
161-178
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_3_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.