PL EN


2017 | 3 | 191-198
Article title

The schemes for institutional consumer protection in the European Union

Content
Title variants
PL
Modele instytucjonalnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł oparty na analizie, aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz informacji znajdujących się na oficjalnych stronach internetowych instytucji ochrony, ma na celu przedstawienie ukształtowanych w Unii Europejskiej modeli instytucjonalnej ochrony konsumentów. W publikacji omówione zostały wybrane aspekty instytucjonalno-prawnej ochrony konsumentów na szczeblu ponadnarodowym – unijnym. W dalszej części artykułu wskazano na instytucje unijne, bezpośrednio związane z tworzeniem standardów prawnej ochrony konsumentów. Nazwane zostały ponadto instytucjonalne modele ochrony konsumentów w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji i zawiera rozważania na temat istoty oraz znaczenia instytucjonalnej ochrony konsumentów we Wspólnocie.
EN
The article is based on the analysis of the legal acts, literature concerning the subject and information found in the official website of the institution of protection. The work elaborates the scheme of institutional consumer protection developed in the European Union. Selected aspects of institutional and legal consumer protection matters were discussed. The institutions directly concerned with the creation of the consumer protection standards have been pointed out. Moreover, some of the institutional schemes of consumer protection in the selected States in EU were named. The final part of the article is the conclusion that elaborates the matter of importance of institutional consumer protection in the European Union.
Year
Issue
3
Pages
191-198
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_3_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.