PL EN


2017 | 3 | 117-126
Article title

The Landscape after Brexit as Seen from Ankara. Will the UK’s Divorce from the European Union Additionally Loosen Tights Between Europe and Turkey and Have an Impact on the Future of the Continent?

Content
Title variants
PL
Krajobraz po Brexicie obserwowany z perspektywy Ankary. Czy “rozwodowa” decyzja Wielkiej Brytanii dodatkowo rozluźni więzi UE–Turcja i wpłynie na przyszłość Europy?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
29 marca 2017 r. szef Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał od brytyjskiego ambasadora Tima Barrowa pismo, które uruchamia zapisaną w artykule 50 traktatu lizbońskiego procedurę wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Gideon Rachman z “Financial Times” porównał Brexit z rozwodem, stwierdzając, że przedstawiciel rządu brytyjskiego w Brukseli “wręczył papiery rozwodowe” i tym samym zapoczątkował “długotrwałą (na razie zaplanowaną na ponad dwa lata) próbę poukładania sobie stosunków na nowo”. Z kolei w oświadczeniu dla prasy D. Tusk skomentował to wydarzenie w następujący sposób: “Nie ma powodu, żeby udawać, że to szczęśliwy dzień, zarówno w Brukseli, jak i Londynie […] Większość Europejczyków, włączając w to prawie połowę brytyjskich głosujących, wolałaby, żebyśmy zostali razem”. Z całą pewnością stanowisko RE odzwierciedla nastroje wywołane przez decyzję o Brexicie, które są i będą odczuwalne dla wszystkich państw członkowskich Wspólnoty. Warto jednak zauważyć, że opuszczenie przez Brytyjczyków UE oddziałuje nie tylko na sytuację polityczną ich samych, ale także określa działania władz państw aspirujących do członkostwa we Wspólnocie. Celem niniejszego artykułu nie jest omówienie powodów Brexitu, ale zaprezentowanie postawy tureckiego rządu. W tym kontekście na podstawie analizy artykułów prasowych oraz wystąpień polityków omówiona zostanie prawdopodobna strategia Ankary. Teza, którą postawiliśmy, zakłada, że wraz z Brexitem Turcja straciła jedyne poparcie na drodze wejścia do Unii Europejskiej. Turcja zaczyna nowy etap w stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Należy się również zastanowić, jak Turcja postrzega i ocenia prowadzoną obecnie politykę zewnętrzną, zredefiniowaną przez trwający konflikt w Syrii, walkę z ISIS i problem imigracyjny, oraz bezcelowość procesu prowadzącego do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jaki będzie kierunek tureckiej polityki zagranicznej w relacjach z Zachodem? Czy Turcja odejdzie od statusu kandydata unijnego (tzw. Turexit)?
EN
On 29 March 2017, President of the European Council Donald Tusk received a note from UK Ambassador Tim Barrow. Under the document, the procedure of UK’s leaving of the European Union was initiated.1 Gideon Rachman from “Financial Times” compared Brexit to a divorce, stating that the representative of the British government “granted the divorce papers”, thus beginning a “long (planned for two years) attempt to redefine mutual relations” (Rozpoczyna się Brexit…, 2017). In his announcement for the press, Donald Tusk commented: “There is no reason to pretend that this is a lucky day, both in Brussels and in London […] Most Europeans, including almost a half of British voters, would prefer us to be still together” (Wielka Brytania rozpoczyna…, 2017). The stance of the European Council clearly mirrors the moods caused by the decision on Brexit, which are prevailing among all EU member states. It should be noted, however, that leaving the EU by the Brits not only has an impact on their political situation, but it also determines the actions of states aspiring to become members of the Community. The aim of this paper is to discuss the reasons for Brexit and to present the position of the Turkish government on this issue on the basis of the analysis of press articles and politicians’ speeches. The hypothesis we posed assumes that Brexit meant Turkey losing its most important advocate in the Union. Thus, the future of accession negotiations between Turkey and the European Union has been called into question. One should also wonder to what degree Turkey’s foreign policy priorities, which have already been redefined under the influence of the war in Syria, the battle with ISIS, the immigration crisis and the futile accession process so far, will be affected by the United Kingdom’s decision to leave the European Union. Will Turkey choose to follow the so-called Trexit route, giving up its membership in the EU?  
Year
Issue
3
Pages
117-126
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_3_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.