PL EN


2017 | 4 | 47-60
Article title

Introduction to attention-based politics

Content
Title variants
PL
Wprowadzenie do polityki opartej na uwadze
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W badaniu przedstawiono nowy trend komunikacji politycznej, zapoczątkowany przez polityków korzystających z Twittera i Facebooka. Przedstawiciele tego trendu muszą zdać sobie sprawę, że funkcjonują w środowisku, w którym celebryci mogą przyciągać, maksymalizować i kierować uwagę obserwatorów. To samo dotyczy również polityków. Zastosowane techniki komunikacyjne stanowią główny przedmiot analizy polityki opartej na przyciąganiu uwagi (attention-based politics). Posługując się przykładem najbardziej widocznej części kampanii wyborczej Donalda Trumpa przedstawiono wyjątkowy charakter tego rodzaju komunikacji politycznej. Główne wnioski z badania potwierdzają pogląd, że nowe technologie informacyjno-komunikacyjne nie zrewolucjonizują komunikacji politycznej, ponieważ widzimy jedynie – czasem szybszy, innym razem wolniejszy – „spektakularny” rozwój i adaptację do środowiska informacyjnego. Stwarza to poczucie, że to, co dobrze funkcjonowało w komunikacji politycznej w ciągu ostatnich kilku lat, staje się przestarzałe.
EN
This study introduces a new tendency in political communication that starts from the politicians’ use of Twitter and Facebook. Representatives have to realize that they are in an environment where celebrities can attract, maximize, and direct the attention of followers. Politicians will do just the same. The communication techniques used set the focus of analysis on attention-based politics. The most visible part of Donald Trump’s election campaign will be used as an example, in order to demonstrate this speciality of political communication. The main findings of the study support the idea that the new ICTs will not revolutionize political communication because what we are seeing is a ‘spectacular’ development, an adaption to the information environment, where the process is sometimes faster, at other times slower. This creates the feeling that what has functioned well in political communication in the past few years is now becoming obsolete.
Year
Issue
4
Pages
47-60
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.