PL EN


2020 | 1 | 47-61
Article title

Migracje a rozwój Afryki Subsaharyjskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Migration and development in Sub-Saharan Africa
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present the impact of migration on development in Sub-Saharan. The method used in the text is a statistical analysis of secondary data and data forecast by the UN and its agenda, the World Bank Group, OECD and other entities (Galup, Afrobarometer). The second method used is the analysis of theories and quantitative studies on migration, with particular emphasis on the impact of migration on the development of Sub-Saharan Africa. The key conclusion of the text is that migration can have a positive impact on development, but is not a way to overcome the underdevelop­ment of Sub-Saharan Africa.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu migracji na rozwój w Afryce Subsaharyjskiej. Metoda zastosowana w tekście to analiza statystyczna danych wtórnych oraz danych prognozowanych przez ONZ i jego agendy, Grupę Banku Światowego, OECD oraz innych podmiotów (Galup, Afrobarometr). Drugą stosowaną metodą jest analiza teorii i badań ilościowych, dotyczących migracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu migracji na rozwój Afryki Subsaharyjskiej. Kluczowa konkluzja tekstu to stwierdzenie, że migracja może mieć pozytywny wpływ na rozwój, ale nie jest sposobem na przezwyciężenie niedorozwoju Afryki Subsaharyjskiej.
Year
Issue
1
Pages
47-61
Physical description
Dates
published
2020-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2020_25_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.