Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(25) | 153-166

Article title

In vitro food production from animal cell cultures as a meat alternative (selected legal aspects)

Content

Title variants

IT
Produzione alimentare in vitro da colture cellular come alternativa alla carne (aspetti giuridici scelti)
PL
In vitro food production from animal cell cultures as a meat alternative (selected legal aspects)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
From a legal point of view, there may be doubts as to the legal qualification of food obtained in vitro from animal cells. An opinion is expressed in the article that meat from animal cells obtained using the in vitro method does not fall within the classical legal concepts of meat or agricultural production. However, meat products from cells produced by the in vitro method may satisfy the criteria established for novel food. If this is considered to be the correct way of qualification, then they should be subject to the EU market authorisation procedure regulated in Regulation 2015/2283, and a subsequent assessment of their safety. From a legal, economic and social point of view, it is reasonable to produce food using atypical methods if these methods are capable of ensuring food safety.
PL
Z prawnego punktu widzenia mogą wystąpić wątpliwości co do kwalifikacji prawnej żywności uzyskiwanej metodą in vitro z komórek zwierząt. Autorka stwierdza, że uzyskiwanie mięsa z komórek zwierząt metodą „in vitro” nie mieści się w klasycznych pojęciach prawnych mięsa czy produkcji rolnej. Produkty mięsa wytworzonego z komórek metodą „in vitro” mogą odpowiadać kryteriom ustalonym przez prawodawcę dla novel food. Jeśli uznać, że jest to prawidłowy sposób kwalifikacji, to powinny być one poddawane procedurze dopuszczania na rynek unijny uregulowanej w rozporządzeniu 2015/2283, a co za tym idzie – ocenie ich bezpieczeństwa. Racjonalne z prawnego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia jest wytwarzanie żywności nietypowymi metodami, jeśli mogą one służyć zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.
IT
Da un punto di vista giuridico potrebbero sorgere dubbi sulla qualificazione giuridica di alimenti ottenuti in vitro da cellule animali. L’autrice afferma che ottenere carne da cellule animali usando il metodo “in vitro” non si colloca nei limiti dei classici concetti giuridici di carne o produzione agricola. I prodotti a base di carne derivati dal metodo “in vitro” possono soddisfare i criteri stabiliti dal legislatore per i novel food. Ritenendo quest’ultimo il modo corretto di qualificazione, anche loro, di conseguenza, dovrebbero essere soggettialla procedura di ammissione al mercato dell’UE, così come disciplinata dal regolamento 2015/2283, e quindi valutati sulla base della loro sicurezza. È del tutto razionale, dal punto di vista giuridico, economico e sociale, produrre cibo con metodi diversi da quello normale, specie se servono a garantire la sicurezza alimentare.

Year

Issue

Pages

153-166

Physical description

Dates

published
2020-06-29

Contributors

 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

References

 • Aleksandrowicz L., Green R., Joy E.J.M., Smith P., Haines A. (2016), The Impacts of Dietary Change on Greenhouse Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic Review of 3 November 2016, PLoS ONE 11(11): e0165797, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165797 (accessed on: 6 January 2020).
 • Była E. (2019), Mięso prędzej czy później się skończy. Co będziemy wtedy jeść?, “Gazeta Wyborcza” 23 February 2019, https://wyborcza.pl/7,155287,24370651,mieso-sie-skonczy-co-bedziemy-jesc.html (accessed on: 15 December 2019).
 • Climate Change and Land, An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, https://www.ipcc.ch/srccl/ (accessed on: 20 December 2019).
 • Corbyn Z. (2020), Out of the lab and into your frying pan: the advance of cultured meat, „The Guardian” 19 January 2020, https://www.theguardian.com/food/2020/jan/19/cultured-meat-on-its-way-to-a-table-near-you-cultivated-cells-farming-society-ethics (accessed on: 20 January 2020).
 • Leśkiewicz K. (2015), Wokół prawnego pojęcia żywności, “Przegląd Prawa Rolnego” vol. 1 (16).
 • Ostaszewski J. (2019), Will in vitro meat be soon available in stores?, https://foodfakty.pl/czy-mieso-in-vitro-bedzie-wkrotce-dostepne-na-polkach-sklepowych (accessed on: 18 December 2019).
 • Rokicka-Żuk A. (2018), Wegetarianizm: dieta bez mięsa – rodzaje, zasady, jadłospis i wpływ na zdrowie, “Strona zdrowia” 25 September 2018, https://stronazdrowia.pl/wegetarianizm-dieta-bez-miesa-rodzaje-zasady-jadlospis-i-wplyw-na-zdrowie/ar/c14-13521902 (accessed on: 20 December 2019).
 • Rzymski P. (2019), Mięso in vitro: coraz taniej, coraz bardziej etycznie, 24 January 2019, https://dietetyczny.blog.polityka.pl/2019/01/24/mieso-in-vitro-coraz-taniej-coraz-bardziej-etycznie/(accessed on: 18 December 2019).
 • Sokołowski Ł.M. (2017), Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny, Poznań.
 • Sokołowski Ł.M. (2018), Wprowadzanie nowej żywności na rynek unijny w świetle rozporządzenia nr 2015/2283, “Przegląd Prawa Rolnego” vol. 2.
 • Act on products of animal origin of 16 December, 2005, Journal of Laws of 2019, item 824.
 • Regulation (EC) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December, 2013, OJ L 347, 2013.
 • Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January, 2002, OJ L 31.
 • Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April, 2004, OJ L 139.
 • Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin, OJ L 139.
 • Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1169/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/ EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004, OJ L 304.
 • Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 2015/2283 of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001, OJ L 327.
 • Treaty on the Functioning of the European Union, OJ 2004, no 90, item 864/2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2019_25_2_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.